Agro-meteorological review

  • Data not available
  • Negative
  • Normal
  • Positive

Agrometeorologické podmínky v Evropě

 

Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 01.02.2023 do 17.03.2023

 

V průběhu zájmového období bylo zaznamenáno velmi proměnlivé počasí, jak u teplot vzduchu, tak u srážkových úhrnů. Na zimu vysoké teploty často střídaly krátké mrazy. Srážky byly na mnohých místech bohaté a naopak jinde ani zdaleka nedosahovaly průměru. I přesto jsou plodiny po zimě obecně v dobrém stavu. Žádná z monitorovaných zemí nezaznamenala poškození mrazem a ani větší výskyt chorob či škůdců. V mnohých zemích však rostou obavy z nízkého obsahu půdní vlhkosti a dostupnosti potřebného množství vody pro správný růst a vývoj plodin. Téměř všude začalo setí jařin. Prognózy výnosů zatím odpovídají historickým trendům.

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů.
 

 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).