Relative vegetation condition


                  
65758595105115125135
below normalnormal stateabove normal

Aktuální stav sucha ve střední Evropě

v neděli 21.04.2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 14.04.2019 do neděle 21.04.2019 ráno)

 

Většina území se vyznačuje lepší než obvyklou KONDICÍ VEGETACE, která je však oproti minulému týdnu horší a to především v severní a východní části sledovaného území. Nicméně tento vývoj spíše odráží časný nástup jara oproti letům 2000-2018 a na vyhodnocení vlivu nedostatku vláhy si budeme muset několik týdnů počkat. V případě zhoršení kondice vegetace na pobřeží Černého moře se již jedná o reálné dopady nedostatku vláhy. Za pozornost také stojí oblast sledující kontury Panonské oblast, okolí řeky Tisy i v Srbsku, kde i na základě hodnot indexu půdní vláhy můžeme vysledovat nižší nasycení vláhou.

 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).