Relative vegetation condition


                  
65758595105115125135
below normalnormal stateabove normal

Aktuální stav sucha ve střední Evropě

v neděli 21. 7. 2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 14. 7. 2019 do neděle 21. 7. 2019 ráno)


Lepší než obvyklou kondicí vegetace nacházíme aktuálně na jihovýchodě území s výjimkou části černomořského pobřeží. Mezi oblasti, které vykazují výrazně horší kondici vegetace než je obvyklé, patří podstatná část Nizozemí, Šlesvitska-Holštýnska, Dolního Saska, části Braniborska, východ Bavorska, většinu Polska a sever Itálie a sucho zasahuje i Pobaltí. Mezi-týdně se kondice vegetace zhoršila právě ve středu a na západě domény (Česko část Maďarska, Rakousko i Slovinsko). Aktuálně pozorujeme poměrně hluboký propad kondice vegetace.

Více informací

 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

30. June 2019 / 26. week

previous next stáhnout close