Soil water index


                    
0102030405060708090100
Anomaly (% of saturation)

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 06. 06. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 30. 05. 2021 do neděle 06. 06. 2021 ráno)
 

Nejnižší hodnoty INDEXU PŮDNÍ VLÁHY pozorujeme nadále na pobřeží Černého moře, v Itálii, Maďarsku, Německu, Francii a částečně také v České republice. Situace severovýchodně od naší republiky je lepší než na zbytku sledovaného území.
V České republice je sledování nižší vláha v Polabí a na jižní Moravě.

Více informací

 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).