Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2010


 • bez rizika sucha
 • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
 • S1 začínajúce sucho
 • S2 mierne sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výnimočné sucho
 • S5 extrémne sucho

Procento zasaženého území vybranými kategoriemi sucha

Graf vývoje sucha za poslední 2 měsíce s výhledem na dalších 9 dní podle modelu ECMWF v profilu 0–100 cm. V grafu jsou zobrazeny všechny stupně síly sucha a jejich prostorové zastoupení v rámci republiky. Lze tedy přehledně sledovat jak se sucho v poslední době vyvíjelo a i jaký bude jeho následující trend.

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 27. 11. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 20. 11. 2022 do neděle 27. 11. 2022 ráno)


Shrnutí:
V uplynulém týdnu (20.11. – 26.11.2022) jsme byli hlavně pod vlivem brázdy nízkého tlaku vzduchu, který pak vystřídal vliv tlakové výše. I přesto, že jsme každý den zaznamenali srážky, tak celkové úhrny byly podle očekávání malé. Na většině území republiky napršelo do 5 mm za týden. Pouze na horách a lokálně to bylo i okolo 40 mm za týden. Po velmi chladné uplynulé neděli teploty mírně stouply, ale stále se pohybovaly většinou okolo 3-6 °C. V pátek se nám oteplilo na 5-9 °C a to platilo i v sobotu.
V tomto týdnu bude převládat velká oblačnost, ale s minimem srážek. Teploty vzduchu budou většinou průměrné či lehce nižší. Půdní vlhkost bude nadále nižší, než je obvyklé na Moravě a to ve vrstvě do 40 cm. Změnit by se to mohlo koncem tohoto a začátkem toho dalšího.

JAK PRACOVAT S MAPAMI?
Portál InterSucho přináší několik typů informací o suchu a jeho dopadech, které je třeba vyhodnocovat ve vzájemných souvislostech. Úvodní mapy Intenzity sucha a Deficitu zásoby vo0dy představují anomálii zásoby vody v půdě od stavu obvyklého v daném místě mezi lety 1961–2010. Oproti tomu mapa Nasycení půdy představuje odhad fyzické suchosti/vlhkosti půdy v daném pixelu a lze ji ověřit v terénu. Pro interpretaci, jak je dané nasycení půdy v daném místě obvyklé, je nutné použít odchylku od obvyklého stavu (tedy první dvě mapy). Zbývající mapy pak zachycují dopady sucha na stav vegetace a jednotlivé plodiny. Dopady sucha jsou vždy důsledkem kombinace absolutního nedostatku půdní vláhy, ale také její anomálnosti.

Intenzita sucha
Upozornění: Denně jsou aktualizované mapy v části Předpověď, ostatní mapy zachycují obvykle situaci v neděli ráno a k tomuto času se váže i text.
INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se mírně zvýšila na východní Moravě. Ale i nadále je zde sledována snížená úroveň půdní vláhy až počínající sucho.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se mírně prohloubila již ve sledovaných lokalitách, zůstávají tři lokality sucha a to v Podkrušnohoří, východně od Prahy a na severní a východní Moravě.
Aktuálně se sucho (počínající až extrémní) na území České republiky vyskytuje cca na max 11 % území (půdní profil 0–100 cm). Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo především na Moravě k poklesu vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm, ve 20-100 cm byly změny vlhkosti malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 15 % stanic, v 10 až 50 cm je na 13 % stanic a v 50-100 cm na 10 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 40 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 36 % stanic a v 50-100 cm na 14 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na jihu Čech, nižší především na jihu Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu
V uplynulém týdnu (20.11. – 26.11.2022) jsme byli hlavně pod vlivem brázdy nízkého tlaku vzduchu, který pak vystřídal vliv tlakové výše. I přesto, že jsme každý den zaznamenali srážky, tak celkové úhrny byly podle očekávání malé. Na většině území republiky napršelo do 5 mm za týden. Pouze na horách a lokálně to bylo i okolo 40 mm za týden. Po velmi chladné uplynulé neděli teploty mírně stouply, ale stále se pohybovaly většinou okolo 3-6 °C. V pátek se nám oteplilo na 5-9 °C a to platilo i v sobotu. Noční minima pod -5 °C byly v neděli 20.11., poté se zvedly na hodnoty kolem bodu mrazu. Minulý týden byl vítr většinou slabý.

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 4. 10. 2022

  3. ročník - stretnutie reportérov

  3. ročník diskusného odborného stretnutia „ MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV SUCHA NA SLOVENSKU-stretnutie s reportérmi z praxe“.

 • 27. 7. 2022

  Prejavy sucha na lesných porastoch

  Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ.