Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 23. 05. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 16. 05. 2021 do neděle 23. 05. 2021 ráno)


Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně snížilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Situace v rámci ČR je druhý týden v řadě ve velmi dobrém stavu. Horší stav zůstává místy na Moravě, kde je sledován stav okolo 50 %, tedy u hranice snížené dostupnosti. Ostatní místa mají relativní nasycení mezi 70–100 %.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách a ve středu republiky. Nižší stav je sledován v severozápadních a východních Čechách, místy v jižních Čechách a na jižní Moravě.

Více informací

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 4. 10. 2022

    3. ročník - stretnutie reportérov

    3. ročník diskusného odborného stretnutia „ MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV SUCHA NA SLOVENSKU-stretnutie s reportérmi z praxe“.

  • 27. 7. 2022

    Prejavy sucha na lesných porastoch

    Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ. 

9. máj 2021 / 18. týždeň

previous next Stiahnuť close