Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 20. 11. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 13. 11. 2022 do neděle 13. 11. 2022 ráno)

 

Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně zvýšilo ve východní části republiky.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje vysoké relativní nasycení. Nižší stav je sledován na Moravě (30–80 %).
Situace v celém profilu (0–100 cm): Nízké hodnoty zůstávají nadále v severozápadních Čechách, v Polabí a na jižní a střední Moravě.
 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

13. november 2022 / 45. týždeň

previous next Stiahnuť close