Dopady na lesy


  • bez dopadov
  • začínajúce prejavy sucha
  • pokročilé prejavy sucha
  • zlyhanie výsadby s výrazným podielom sucha
  • chýba hlásenie
  • bez dopadov
  • zaznamenané prejavy sucha
  • listnaté
  • ihličnaté

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 21. 05. 2023 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 14. 05. 2023 do neděle 21. 05. 2023 ráno)

 
Tato mapa zachycuje situaci v neděli 21. 05. Hlášena je situace v sedmi okresech, kde jsou sledovány především jehličnaté druhy. V hlášených okresech nejsou zaznamenány projevy sucha.
Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality