Dopady na lesy


  • bez dopadov
  • začínajúce prejavy sucha
  • pokročilé prejavy sucha
  • zlyhanie výsadby s výrazným podielom sucha
  • chýba hlásenie
  • bez dopadov
  • zaznamenané prejavy sucha
  • listnaté
  • ihličnaté

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 12. 11. 2023 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 05. 11. 2023 do neděle 12. 11. 2023 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 12. 11. Hlášena je situace v sedmi okresech, kde jsou sledovány především jehličnaté druhy. Jeden okres sleduje počínající projevy sucha a zbytek nesleduje projevy sucha.

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

29. október 2023 / 43. týždeň

previous next close