Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Aktuální stav sucha v České republice


v neděli 28.04.2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 21.04.2019 do neděle 28.04.2019 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 28.4. Zprávy  374 zpravodajů ze 70 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu ozimů a také u jařin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky u ovocných stromů a vinné révy a také obavy ze stavu trvalých travních porostů a zajištění píce.

Respondenti popisují nedostatek srážek, který způsobuje špatné a nevyrovnané vzcházení plodin. Pesimistické odhady jsou soustředěny i nadále do oblasti Čech a to jak východních zasažených výrazně suchem v loňském roce, tak i Čechách středních a severozápadních. Z šesti okresů očekávajících místně až extrémní dopady sucha je 5 v Čechách (Teplice, Most, Louny, Trutnov a Pardubice) a 1 na Moravě (Břeclav). Těžké poškození očekává 15 okresů v Čechách a 5 na Moravě (Hodonín). U tří okresů ze 70 nejsou zatím očekávány dle zpráv respondentů negativní dopady sucha a u 10 se sice sucho objevuje, ale prozatím bez dopadů. 

Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže, ze kterých vyplývá, jak situace je vážná.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BENEŠOV: 'Dobrý den,26.4.2019 - 1mm srážek,TTP ve špatném stavu, jetel má popálený lístky a neroste-po roce 2018 je řídký a plný kokošky pastuší tobolky.'
BLANSKO: 'Začíná být hrozivá situace s krmením pro skot, jetelotrávy, ač brzy přihnojeny, vůbec nerostou, stejně jako trávy na pastvinách. Ozimá žita a jejich směsi s luskovinami na krmení jsou řídké, jarní luskovino-obilné směsky opožděně a mezerovitě vzchází, zdá se také, že se bude opakovat situace z roku 2018, kdy většina nově založených jetelovin (do l.o. směsek) nevzešla a musela být na jaře 2019 přeseta. Co z nich ale bude ......'
BLANSKO: 'V uplynulém týdnu došlo k nepatrným srážkám, které neměly na vodní bilanci prakticky žádný vliv'
BRNO-VENKOV: 'Sucho je již v takovém stavu, že praskliny v půdě jsou o šířce místy 2cm i více.'
BRNO-VENKOV: 'Napršelo 9,2 mm a ochlazení pro porosty svědčí. Bohužel zesilující vítr bude tyto srážky v půdě snižovat. Bohužel tyto minimální srážky nepomohou vegetaci, ale spíše k rozvoji chorob, které sleduji u pšenic (padlý, braničnatky apod.). Vizuální stav obilovin a olejnin se zlepšil, ale jaký to bude mít dopad na jejich výnosy a zdravotní stav je zatím ve hvězdách. V našem případě došlo ke zpomalení, ale sucho stále přetrvává.'
BRUNTÁL: 'V neděli začalo pršet a prognóza se zdát být příznivá, v pondělí už bude jasno co změna počasí přinese...je za 30 vteřin 12 před nevratným poškozením plodin...'
BŘECLAV: 'Máme za sebou další týden bez deště a sucho se prohlubuje. U sadů i vinic je situace zatím dobrá, bez viditelných příznaků sucha. Vegetace je v předstihu cca o 14 dní. Vláhový deficit je již značný a u obilovin je nedostatek vláhy již patrný, vzcházení kukuřice a slunečnice je nedostatkem vody poznamenáno.'
BŘECLAV: '0 mm půda je do hloubky 50 cm vlhká v bylinném meziřadí vinic na černém úhoru, kde se diskovalo nebo plečkovalo je půda do 15 cm suchá'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'V posledních páru dnech spadlo v našem místě cca 100 mm na metr čtvereční pomohlo to výrazně do startu senažního ovsa s podsevem jetele a na vyklíčení kukuřice na siláž a doplnění pudní vláhy..'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Přetrvávající sucho bez výrazných srážek (přes víkend cca 12 mm) '
HAVLÍČKŮV BROD: 'teplo, sucho už velmi veliké!!!'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden 0,5 mm srážek, na některých porostech ozimů jsou patrny fyziologické projevy stresu ze sucha. Prohlubují se rozdíly v porostech ozimů v závislosti na spodní vodě. Na tradičně vlhčích polích jsou porosty lepší.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Ve sledovaném týdnu opět nepršelo a vzhledem k vyšším teplotám se deficit nadále prohlubuje, nejvíce trpí pícniny, tráva a jetel luční prakticky nerostou, řepka ozimá bude určitě nižší než v minulých letech, obilí začíná podesychat zejména na těžších půdách, kde se vytváří praskliny.'
HODONÍN: 'Poškození u pšenice ozimé je u části ranných odrůd nevratné, protože již vymetají.To stejné platí u vojtěšky 1,seč a u trav na seno'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Celý týden nepršelo, ozimé řepky jsou v plném květu, okres je celý žlutý, kukuřice vzcházejí a řádky jsou plné, cukrovka je již plně v řádcích, hlášení v příštím týdnu bude veselejší , 29.-30.4 napršelo 35 mm, pršelo po dobu 30 hodin '
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Výrazné zlepšení po včerejších pozvolných srážkách 40mm, většina zasákla, vrch rozbahněný, v profilu sucho, u obilovin redukce odnoží, jařiny nedovzešlé na výhorech odumírání rostlin'
HRADEC KRÁLOVÉ: '23.4. 1,5 mm srážek. Sucho se prohlubuje, ale překvapivě nemá zatím zásadní vliv na ozimy. Jarní plodiny trpí suchem výrazně. Problémy s růstem má hlavně řepka jarní, hořčice je na tom lépe.'
CHOMUTOV: 'Srážky za duben 2,5 mm, ozimy málo přirůstají výška je cca 30 cm jinak srážky od začátku roku: leden 61,6 mm, únor 8,8 mm, březen 48,8 mm.'
CHOMUTOV: 'Půda je mírně vlhká jen díky sobotní přeháňce. Cukrovou řepu zatím nemůžu hodnotit, ale krmná už povyrostla'
CHOMUTOV: 'V pátek konečně přišel dlouho očekávaný déšť. Do dnešního rána spadlo již 22 mm, což je zatím dobré pro zasetou cukrovku a kukuřici. Dále uvidíme, jak bude sucho probíhat a jak se tyto plodiny budou vyvíjet. Sucho je vidět na ozimém ječmeni- praporcové listy se již narovnali a rostliny se brání proti suchu shazováním odnoží.'
JIČÍN: 'Srážky cca 1 mm a sucho se značně podepisuje na vegetaci.'
JIČÍN: 'Do neděle ani kapka, zato v pondělí už prší, ale o tom až příští týden.'
JIČÍN: 'Velmi suchý teplý týden, stálý suchý vítr. Zaset porost kukuřice na siláž. '
JIČÍN: 'Za týden napršelo 9 mm, ale hned to uschlo. Nejhorší je oves a jarní ječmen, ten ani ze země neklíčí a travní porosty.'
KARLOVY VARY: 'Ke konci týdne napršelo 7 mm srážek - Na polích se za stroji vznáší oblaka prachu - Na porostech ozimů místy zasychají odnože.'
KLATOVY: '0 mm srážek, sucho se velmi prohloubilo, stoky a potůčky už prázdné, některé i vyschlé. Vítr zhoršuje situaci. Tráva přestává růst. Všechny kvetoucí rostliny kvetou úplně u země, i pampelišky jsou nízké. Velké nebezpečí ohně, v lese to pod nohama křupe, stačila by jiskra a jelo by to. Z poměrně bohatě zavodněné krajiny na konci února a začátkem března jsme se dostali zase do toho sucha, které tady už několik let panuje. Letos tam jsme ještě dřív, než loni. '
KROMĚŘÍŽ: 'Dne 29-30.4. přes noc spadlo 8 mm srážek, na čas se situace zlepšila, do kdy?'
LITOMĚŘICE: 'V sobotu srážky 8,5 mm. Došlo ke zvlhčení vrchní vrstvy půdy. Sucho se výrazně projevuje na TTP a jarním ječmeni. U ozimů vzhledem k převládajícím těžkým půdám zatím projevy sucha menší. '
LITOMĚŘICE: 'Srážky 26 mm, pravděpodobně srážky zachránily ječmen, u ostatních porostů nevím, to ukáže až květen jestli se zregenerují.'
LITOMĚŘICE: 'Poslední sobotu spadlo 8,5 mm srážek. Ozimý ječmen značně poškozený suchem, poškození je nevratné. U řepek se projevuje vlivem sucha nedostatek některých živin, zejména síry. Pšenice ozimá je silně poškozena zejména na štěrkovitých a písčitých půdách, po sobotním a dnešním dešti dojde ke zlepšení stavu zejména u pozdních odrůd. Velmi rané odrůdy pšenic budou více poškozeny na výnosu.'
LOUNY: 'Pršelo pouze v pátek po 46 dnech bez kapky a to 2 až 5 mm. Ozimy na sušších místech zasychají a neudržel odnože. Řepka má nízké sesulove patro. Jarní ječmen se drží z posledních sil. Je třeba v květnu 50 mm. '
LOUNY: '6 mm deště pomalu padajícího. V sadech máme 50 procent suchých stromů, jabloní. Teď se projevilo loňské sucho. V lesích jsou suché borovice na stojato a další stromy.'
MĚLNÍK: 'Setrvalý stav beze srážek, v noci na neděli cca 15 minut slabého deště, v neděli ráno cca hodinu velmi jemný déšť, pod měřitelnou hodnotou.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden spadly po delší době alespoň nějaké srážky - 2,5mm ovšem situaci nijak nezlepšilo.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Srážky 5 mm dne 27.4.19 .Srážky z neděle na pondělí které přinesla studená fronta a byly výraznější uvedu příští hlášení.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za tento víkend nám spadly pouhé 3 mm srážek ve dvou dnech. Snad již dnes v pondělí bude situace lepší - v předpovědi je celodenní déšť'
MOST: 'srážky: 26.4. - 2,6 mm Pšenice na lehkých půdách z 80 % zaschlé, ječmen ozimý nenávratně zničen suchem, stále čekáme na vyklíčení kukuřic a slunečnic (zasety 5.4., zaseto bez přípravy, která byla udělána na podzim), zoufalý stav.'
MOST: 'Snad se po sobotních srážkách stav změní, po 10 mm nezůstalo ani památky'
NÁCHOD: 'Totální sucho,TTP(pastvina)nic pšenice ozimá a řepka velmi výrazně poškozené.'
NOVÝ JIČÍN: 'Za uplynulý týden bohužel jen 2 mm, ještě že nejsou tak vysoké teploty, ale poměrně dost fouká. Všichni čekáme na příchod fronty, respektive srážek.'
NYMBURK: '0 mm zaschlé odnože obilovin, soja stále nevzchází'
NYMBURK: 'Za uplynulý týden 1,3 mm, části některých ploch ozimých pšenic to už zabalily", řekl bych že nevratně."'
NYMBURK: 'Týden 22.-28.4. byl tragický. Sucho bylo extrémní. Nepršelo přesně měsíc, předtím pouze minimálně. Až v sobotu 27.4. jsme zaznamenali 4,5 mm srážek. Záchrana přišla až v tomto týdnu, aktuálně se situace konečně zlepšila - úhrn srážek napíšeme v dalším hlášení.'
NYMBURK: 'Žádné srážky, vítr V pondělí 29.4.2019 srážky 35 mm, ty budou do hodnocení na tento týden.'
OLOMOUC: 'Týden beze srážek. Ječmen jarní vzešel špatně, jsou zde velké prázdné fleky, v ostatních katastrech je dobrý.'
OPAVA: 'Extrémní sucho. Déšť pouze do 2 mm půdy, zbytek suchý. Zasychající květy na stromech.'
OPAVA: 'Do neděle to bylo stále stejné a horší. Včera a dnes přišly konečně nějaké srážky, 12 a 15 mm. Díky Bohu za ně. Teď nevím, jak se struktura půdy změnila. To asi až příští týden.'
OPAVA: 'Minulý týden byl výrazný nedostatek vody, půda byla tvrdá jako kámen a někde začala prožloutávat tráva. Asi 2 mm deště spadlo o víkendu. Vydatně začalo pršet tento týden, v pondělí a úterý spadlo asi 20 mm.'
OPAVA: 'Konečně větší srážky a mírné ochlazení - celkem 12,9mm, trvalejší, jemný déšť, max.využitelný? Snad to pomůže jařinám'
OPAVA: 'srážky 24.4.2019 - 2,3 mm ,27.4.2019 - 0,5 mm , 28.4.2019 - 3 mm , ječmen neodnožuje, řepky jen hlavní terminál a kvetou, louky nízký porost jen trsnaté trávy a vymetané'
PELHŘIMOV: 'Sucho se projevuje hlavně v pšenici oz. a to žloutnutím, ztrátou odnoží,vetší citlivost houb. chorobám.'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky pouze 1,3 mm během tří dnů. Prosychání porostů ozimů, shazují odnože. Tráva neroste, po loňském suchu se objevují. Vypálená místa ´´ .'
PLZEŇ-SEVER: 'V závěru týdne jen minimální srážky, které nezmírnily postupující sucho. Dramatický stav zatím není, včerejší srážky situaci úplně otočily (objeví se v hlášení příští týden). '
PRAHA-VÝCHOD: 'Pšenice oz. a ječmen oz. na písčitých stanovištích ztratili odnože a začínají usychat. Tráva na loukách neroste. '
PRAHA-VÝCHOD: 'Na lehčích půdách zažloutlá kola v ozimé pšenici, nerovnoměrně vzešlé cukrovky , v řepkách potlačení bočních větví'
PRACHATICE: 'Za minulý týden pouze 2 mm srážek, začíná se projevovat sucho hlavně na TTP a jarních obilovinách. Půda do 10 cm je suchá, prašná, do 20 cm mírně vlhká až suchá, rozsýpá se. Výrazně se ke konci týdne ochladilo, noční teploty okolo 4 °C, ve dne 10 °C, větrno.'
PŘEROV: 'Situace v minulém týdnu byla beze změny. Včerejší a dnešní deště zlepší situaci - v tuto chvíli 18 mm - víceméně zachrání plodiny na polích. Pro stromy a hlubší vrstvy půdy to bude pořád málo.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo pouze 1,7 mm. Vzhledem k vysokým teplotám je to velmi málo, akorát se méně prášilo. Porosty jsou stále ve stresu a uvidíme jak se s tím poperou. Doufejme ,že tento týden bude mnohem více optimismu.'
PŘÍBRAM: '3 mm srážek; vítr, ale ochladilo se :) '
PŘÍBRAM: 'Sucho stále trvá! Za duben jen cca 1 až 2 mm srážek. Východní vítr s vlhkostí cca 20 % ještě více vysušuje. Ze SO na NE spadlo dalších cca 2 mm vody. Při setí kukuřice je za secími stroji vždy velký oblak prachu. Do cca 10 až 15 cm je půda proschlá až prašná. Pod touto vrstvou je ještě zbytková vlhkost - při sázení brambor se ještě trochu vlhké ornice objevuje. To se ale okamžitě ve větru vysuší.'
ROKYCANY: 'Za celý měsíc duben nespadly žádné srážky, kromě v sobotu 27.4. bylo 2 mm. Pozorovatelné projevy sucha: spodní listy ozimých pšenic i ječmenů fyziologicky žloutnou - vadnou. Na jižních svazích řepka svěšuje spodní listy. '
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'srážky pouze 3mm, sucho a větrné počasí způsobilo prohloubení sucha v povrchové vrstvě.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'O víkendu z pátka na sobotu přišel první déšť. V naší oblasti 2-3 mm. Nepřineslo to žádné zásadní zlepšení, ale alespoň mírné oživení stavu vláhy a porostů. Stále celý minulý týden platilo, že stav vláhy je výrazně horší pod ozimy, jařiny ještě stále byly jakš takš. Stav vody v krajině nula, potoky na podnormálních stavech, podzemní voda po zimě zatím dobrý, ale stav se zhoršuje.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Celý minulý týden bez srážek pouze v sobotu ráno 2 mm a dnes od rána jemně prší, vše zasakuje a pokračuje zatím 8 mm. Snad bude pršet déle. '
STRAKONICE: 'Za minulý týden pouze 2 mm srážek, začíná se projevovat sucho hlavně na TTP a jarních obilovinách. Půda do 10 cm je suchá, prašná, do 20 cm mírně vlhká až suchá, rozsýpá se. Výrazně se ke konci týdne ochladilo, noční teploty okolo 4°C, ve dne 10°C, větrno.'
STRAKONICE: 'srážky 27.4. 2 mm na některých místech jsou již praskliny v půdě tak jako v létě'
SVITAVY: 'Suché období kulminovalo 28.4. Mírně zpožděná vegetace trpí krom sucha také velkými výkyvy teplot. Teplota půdy ve 3 cm byla v týdnu pouze 4 st. C. '
TÁBOR: 'Tento týden nespadla vůbec žádná voda a foukal ještě dost velký vítr v úterý, takže vysušil co mohl. Trávy ani jetel neroste. Řepky jsou malé, málo rozvětvené a začínají nakvétat.'
TÁBOR: 'Za týden od 14.4. do 21.4. naměřeno 0 mm srážek. Porosty ozimých obilovin začínají od spodních pater žloutnout a zasychat. Porosty jarních obilovin a hrachu obtížně vzcházejí a jsou velmi mezerovité. Porosty zasetých jetelů zatím neklíčí a nevzchází vůbec.'
TRUTNOV: 'Lehký déšť v průběhu minulého týdne - úterý. Jinak vysoké teploty v kombinaci s větrem pokračují ve vysoušení povrchu a půdy'
TRUTNOV: 'Ve sledovaném období opět 0 mm srážek... Již jsme téměř propadali panice, díkybohu v době psaní tohoto reportu již můžeme být klidní - spadlo 30 mm a výrazně to tedy mění situaci... alespoň prozatím...'
TRUTNOV: 'Za týden napršelo 9 mm, ale hned to uschlo. Nejhorší je oves a jarní ječmen, ten ani ze země neklíčí. a trávní porosty.'
TŘEBÍČ: 'Od 1. března monitorujeme na naších katastrech hospodaření od 10 do 16 mm. Situace je tedy kritická. Pod řepkami a pšenicemi není voda v celé výši půdního profilu. Načeraticko, Božicko, Derflicko - z pšenice zbylo seno !!!.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : út 23/4 - 0,5 mm . Ovocné stromy v plném květu . Začínají vymetat rané trávy - psárka luční .'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Celý týden beze srážek, v bouřce z pátku na sobotu 19,5 mm. Psárkové porosty na počátku kvetení, pouze 2-3 odnože, výška v květu do 50 cm na vlhčích lokalitách, jinak do 40 cm. TTP jsou po loňském suchu velmi poškozeny, místy bez porostu u pastvin je situace ještě horší.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Během posledních 2 dní napršelo celkem 25 mm. Na porosty jařin výrazný kladný vliv. Porosty ozimů jsou však nevratně poškozeny, snížení počtu odnoží u obilovin, u řepky malé nasazení květů, malé větvení. Porosty pícnin jsou ve fázi vývoje, kdy uvedené srážky již nebudou mít významný kladný vliv na výnos první seče TTP, jetele.'
VSETÍN: 'Celý týden byl extrémně suchý. První srážky přišly v sobotních dopoledních hodinách (0,3 mm), další pak v noci ze soboty na neděli (0,6 mm).'
VSETÍN: 'Půda byla velmi suchá, tvrdá, nezpracovatelná. Pícniny zakrslé, psárky začaly metat na stéblech ca. 20cm vysokých.'
ZNOJMO: 'V úterý 23.4. spadlo 3,2 mm srážek, které nemohly zvrátit stav sucha. Začínají usychat i travní porosty, což je na toto období nezvyklé.'
ZNOJMO: 'začínají výpaly ozimů na horších půdách, ve vinici nerovnoměrné rašení, zaseté ozelenění před několika týdny nevschází, srážky 3 - 5 mm, nicméně vysoké teploty a větrno tyto srážky vypařily'
ZNOJMO: 'Za sledované období 5 mm, po srážkách se vegetace mírně oživila. Na polní vegetaci příznivě působí chladnější počasí. Pokud bude pokračovat chladnější ráz počasí a alespoň nějaké srážky, sklizeň nemusí být tak špatná jak se jeví nyní.'
ZNOJMO: 'Srážky za uplynulý týden 3,5 mm (na konci týdne). Zejména na pšenici oz. jsou pozorovatelné nevratné změny (usychání odnoží, deficity ve výživě,....). Srážky se projevily jen v nejsvrchnější vrstvě půdy. Do 4-5 cm.'
ZNOJMO: 'Srážky pouze 3 mm/týden. Ozimy vesměs ztratily odnože a poškození porostů v důsledku sucha je tak nevratné (rostliny zasychají, budou chybět klasy na m2, apod.). Některé porosty na horších pozemcích už nemá z důvodu nenávratnosti investice význam ošetřovat. Jařiny pokračují v nepravidelném vzcházení a trápí se. Uvidíme co s vegetací v takovém stavu udělá dnešní déšť a avizované ochlazení....'
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 6,1 mm srážek, kupodivu naráz, díky za ně. Je to první větší srážka od 16.4.'
ZNOJMO: 'Od 1. března monitorujeme na naších katastrech hospodaření od 10 do 16 mm. Situace je tedy kritická. Pod řepkami a pšenicemi není voda v celé výši půdního profilu. Načeraticko, Božicko, Derflicko - z pšenice zbylo seno !!!.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Srážky za duben do 29,4. 9mm'
 

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

23. apríl 2019 / 17. týždeň

previous next close