Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 14. 7. 2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 7. 7. 2019 do neděle 14. 7. 2019 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 14. 7. Zprávy 352 zpravodajů ze 69 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu hlavně u obilovin, kukuřice a okopanin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena velkou částí zpravodajů, a hlásí na mnoha místech zasychání plodin, praskliny v půdě či problémy s růstem ttp. Mnoho respondentů hlásí také poškození plodin hraboši.
Největší dopady sucha jsou zpravodaji hlášeny v Čechách, kde 10 okresů očekává extrémní poškození suchem. Těžké poškození suchem hlásí jak Čechy, Morava, tak i Slezsko. Prognózy výnosů založené na modelování na základě družicových dat lze najít na webu www.vynosy-plodin.cz.

Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.

Obr. Současná situace zachycená naším zpravodajem v okrese Příbram - Kukuřice postižená suchem. Komentář zpravodaje k fotografii: "Rostliny by měly mít výšku nyní 2 až 2,5 metru. Bohužel jsou vysoké 1 až 1,5 metru a některé zaschlé tak, že jim už voda asi nepomůže."

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BENEŠOV: '28 T, 28mm, 2019 321,5mm'
BLANSKO: 'Srážky 28. týden: 15 mm, dochází k nouzovému dozrávání, ovocné stromy mají vyšší propad plodů, vysychání studní.'
BRNO-VENKOV: 'Pokud do sucha budeme počítat škody způsobené hraboši, tak se ztráty vyšplhají hodně vysoko. Již velmi teplý a suchý březen a duben udělaly na odnožích velké ztráty, jak jsem v dubnu avizoval, zbytek dokončí myši.'
BRNO-VENKOV: 'Zde již je veškerá naše úroda sklizená a výnosy jsou ještě horší než byl předpoklad. Zde se projevuje pravděpodobně velký deficit vláhy ve spodních vrstvách a k tomu invaze hrabošů a je úroda ze 60 až 70 % menší.'
BRNO-VENKOV: 'Vlivem sucha se rozmnožili hlodavci, kteří způsobují škody v 50 % úrody.'
BRNO-VENKOV: '20 mm srážek. Sklizen oz. ječmen 8t/ha, pouze ten dal výnos. Ovšem jarní ječmen zaschnul, zrno jako rýže. Nevychází do sladu, podíl pouze 30%. Pšenice to samé. Řepka to samé. Nízký obsah oleje. Zrno jako mák. '
BRUNTÁL: 'Za poslední týden 3 mm srážek. Situace u cukrovky a kukuřic kritická, nastává nevratné těžké poškození. Roste tlak hlodavců, kteří se začínají přesouvat z obilovin do cukrovky a kukuřice. Jejich množství je enormní a poškození už tak degradovaných porostů naprosto šílené. V sadech opadávají poslední jablka, višně nebudou vůbec a švestky drobné a velmi málo. Vzhledem k dalšímu vývoji počasí v našem rajónu očekáváme další zhoršení situace a to až na bod poškození č. 5.'
BŘECLAV: 'Víkendové srážky v podobě bouřky s kroupami - cca 20 mm, doplnily stav vláhy na dobrou úroveň. Zvyšují se ztráty z poškození veškerých plodin od krupobití, u meruněk až 65 %, u révy 30 - 50 %. Extrémní průběh počasí přičítáme na vrub klimatických změn. Kapkové závlahy v sadech i vinicích jsou mimo provoz.'
BŘECLAV: 'Do 12.7. byly bohužel žně poznamenány extrémními teplotami, přičemž obiloviny byly takřka upraženy, což znamená, že jejich kvalita je špatná. Mezi 13 a 15.7 spadlo 24 mm, což nyní pravděpodobně pomůže kukuřicím, které bohužel již vymetají, tudíž neporostou výše. Co se týče vojtěšky, tak tam je sucho nejhorší, neboť se kombinuje se škodou od hrabošů a vypadá tak velmi mezerovitě.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: '28. týden - srážky 18 mm, obilí, hrachu a řepce nepomohou, protože jsou suché. Pomohou oživit kukuřici a na jaře zaseté jetele. Druhá seč jetele je cca 25% a louky nemá cenu sklízet podruhé.'
DĚČÍN: 'Vlivem ochlazení a srážek v minulém období se zazelenaly louky, ale půda je stále prašná. Srážky 7.7 byly intenzívní cca 6-8 mm. Srážky 13 a 14.7 nepřišly tak náhle a lépe je půda adsorbovala celkem 16 mm. '
DOMAŽLICE: 'Až ke konci týdne, sobota 13.7. a neděle 14.7.2019, srážky 29 mm. Půda vlhká, ale porosty kukuřice už v podstatě neovlivní, protože začínají kvést. Výšky však dosahují kolem 150 cm v průměru.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Srážky 3,36 mm. Oproti předchozímu týdnu se alespoň ochladilo. Srážky nevýznamné. Zastavení růstu rostlin.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Sucho se nejvíce projevuje na výnosu brambor a trvalých travních porostech, kdy už není co spásat, v zemi je čím dál víc prasklin, za uplynulý týden naměřeno 1 mm srážek. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'Za minulý týden napršelo v našich katastrech od 15 do 20 mm srážek od pátku do neděle, déšť byl mírný, proto veškerá voda zůstala v půdě a z důvodu nižších denních teplot nedocházelo k velkému výparu. Stav se proto výrazně zlepšil, situace před deštěm začínala být kritická, listová plocha obilovin téměř uschla, nejhorší situace je nadále s trvalými travními porosty a jetelovinami, kde výnos z druhých sečí je velmi malý.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Koncem týdne spadlo 20-31 mm srážek, podle místa pozorování, půda v porostech brambor vlhká do 25 cm, v porostech obilí do 10 cm. Při sklizni druhé seče TTP vlivem sucha odhadem o 25% nižší výnos '
HAVLÍČKŮV BROD: 'pátek 12.7.2019 srážky 7 mm, v sobotu 13.7.2019 srážky 6 mm a v neděli 14.7.2019 srážky 24 mm'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky v minulém týdnu - 14 mm ( 9 mm , 5 mm ) v pátek a sobotu, půda byla vlhká do 5 cm, ve 20 cm a v 40 cm stupeň vlhkosti půdy - 2 ,výnosy prvních sklizených ozimých pšenic 6 tun/ha a řepka ozimá 3,2 tuny/ha, sucho je znát na kukuřici, vojtěšce a lukách, '
CHOMUTOV: 'Déšť od 12.7 do 14.7., napršelo 12 mm srážek na polích neznatelné.'
CHOMUTOV: 'Přes víkend spadlo 14 mm. Krátké klasy a nízký výnos u ječmene ozimého jsou způsobeny suchem při zakládání generativních orgánů na podzim. Kukuřice nedosahuje své obvyklé výšky. Víkendové srážky sice zmenšili stres ze sucha, ale kukuřici to již nepomůže, začíná kvést. Uvidíme, jak se sucho projeví na výnose.'
CHRUDIM: 'Za sledované období napršelo 20 mm srážek a to 12,13,14. 7. Při kontrole porostů pšenic zjištěny praskliny v půdě 5 cm široké a až 70 cm hluboké. Klasy jsou z vrchní poloviny doslova upražené, spodní část zelená.'
CHRUDIM: 'V minulém týdnu po suchém období přišel v okolí Chrudimi přeháňkový pátek a víkend se značně rozdílnými srážkami úhrnem od 10 do 25 mm. I když se to zdá jako poměrně vydatná srážka, na poli neměla tato voda žádný zásadní vliv. Ozimy a zčásti i jařiny již dozrávají, voda pomohla snad hlavně kukuřicím, sóje a máku. Probíhá sklizeň obilovin, zejména ozimého ječmene s výnosy mezi 7-8 t/ha. Začala sklizeň řepky, kdy na porostech se již projevil suchý a horký červen a začátek července. Výnosy kolem 3 t/ha, ale semeno je drobné s nízkou olejnatostí. Výnosy hrachu jsou také nižší, nedosahují 3 t/ha. Vody v krajině je málo, vegetaci trochu pomáhá chladné počasí v těchto dnech. Sucho se prohlubuje.'
JIČÍN: 'V uplynulém týdnu (v pátek) spadlo 10 mm srážek, víkendový předpovězený déšť pro naši oblast nepřišel.'
JIČÍN: 'Napršelo 8 mm za týden, půda to ani nepoznala. Hrobky u brambor jsou popraskány suchem, do hloubky 15 cm.'
JIČÍN: 'Stále extrémní sucho. Pouze bouřkové srážky (celkový úhrn 11 mm).'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 16 mm. Ale sucho panuje pořád. '
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Za poslední víkend spadlo 40 mm, ale půdnímu profilu to moc nepomohlo, jen kukuřice se trochu zlepšila.'
KLATOVY: 'Po dlouhé době zapršelo 21mm. Louky už byly hnědé, v potocích žádná voda. Vzhledem k předpovědím neočekávám zlepšení, max. jedno až dvoudenní. Zavlažena jen vrstva 10 cm půdy. Pod tím již jen prach.'
KLATOVY: 'V týdnu od 8.7. až 14.7.2019 - srážky 42,8 mm. Voda může pomoci bramborám a kukuřici na siláž.'
KROMĚŘÍŽ: 'Srážky v bouřkách cca 19-24 mm. Kalamitní výskyt hrabošů a myší způsobuje významné hospodářské škody na všech porostech.'
KROMĚŘÍŽ: 'Předcházející týden napršelo cca. 8mm ve třech přeháňkách, bouřky se nám krajem vyhnuly -jak jsem předpokládal a psal tak před 2 měsíci velmi rané ozimy to dubnové sucho poškodilo, ale musím přiznat ne tak moc jak jsem si myslel.'
LIBEREC: 'K datu poslední neděle spadlo 35 mm. Půda je nasycena max. do 10 cm.'
LITOMĚŘICE: 'Srážky během minulého týdne 18 mm. Dochází k vadnutí stromů a opadu plodů. Výnosy zatím sklizených obilovin a řepky jsou o 40 % nižší proti průměru.'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu napršelo 23 mm srážek, což určitě cukrovce, bramborům a kukuřici pomůže. Bohužel kukuřice již začíná metat a tak už se nedá očekávat výrazné zvýšení hmoty při sklizni. '
LOUNY: 'Mírné srážky v sobotu 12.7. a v neděli 13.7.2019 o celkovém úhrnu 14 l/m2 kritickou situaci neřešily.'
MLADÁ BOLESLAV: 'U trvalých travních porostů bude rozhodující 2. seč. V první seči byl výnos sena ( senáží) na slušné úrovni. První sklizená plocha pšenice dala výnos těžce pod očekávání 4,3 t/ha. Od pátečního rána zde začalo konečně pršet a v sumě za celý víkend spadlo od deseti až po 25mm/m.'
NOVÝ JIČÍN: 'Srážky na minulý týden do 10 mm, krátká epizoda deště, ozimy to mají za sebou, ty zlobí myši a ostatní hlodavci. Jařiny trpí a bude to špatné především brambory, sója, kukuřice, cukrovka. Ozimé ječmeny velice pěkné výnosy, pšenice ozim a řepka průměr, řepka spíše pod průměrem , červnové sucho tomu nesvědčilo na HTS.'
NOVÝ JIČÍN: 'Od počátku roku evidujeme 586 mm srážek za pololetí je to 573 mm srážek a z toho 546 mm srážek do konce května a jen za květen 256 mm srážek. Bohužel za červenec evidujeme jen 14 mm a za poslední týden 2 mm srážek. Květnové srážky byly vydatné, obdobně jako v roce 2014, ale ne tak extrémní jako v roce 2010, ale spousta vody i díky reliéfu krajiny odtekla. Tyto nadlimitní srážky se zejména projevily negativně na bramborách, které se velkou část měsíce doslova koupaly ve vodě, ale pomohly jarním obilninám k nalití klasu. Na trávy to efekt nemělo, protože už byly těsně před sklizní, takže na výnos hmoty (dlouživý růst) to již nemělo takový vliv. Červnové podlimitní srážky a červencové mají výrazný vliv na růst trav po senoseči. Travní porosty nerostou a zasychají. Na vítr jsme zde zvyklí celoročně, ale letos toto prodění vzduchu je vyšší a má velký podíl na probíhajícím suchu. Obilniny dozrávají, sklizeň bude určitě v letošním roce dříve cca o 10 dní než v loňském roce. Malé vodní toky jsou téměř bez vody, voda protéká jen mezi kameny. Ovoce (i když jej nebylo moc) ze stromů částečně opadává. V lesích se objevují drobné praskliny, bylinné patro lesa je nízké. Oproti průměru srážek za 12 let jsme za červen a půlku července na 20 % srážek. '
NYMBURK: 'srážky 8 + 8 + 3 mm osvěžily přežívající porosty, pomohlo i ochlazení, dnes už není znát že pršelo'
NYMBURK: 'Za sledované období jsme naměřili 11,7 mm srážek. Sucho je velké, srážky na tom nic nezměnily. Ječmen ozimý je sklizený s výnosem 6,9 t/ha, což je přibližně o 20 % nižší výnos oproti normálu. Voda chybí především kukuřici, vojtěšce a travám.'
OLOMOUC: 'Za týden cca 5 mm, sklizené porosty poškozeny suchem, hraboši a krupobitím ,nejnižší výnosy v historii '
OPAVA: 'V posledních týdnech beze srážek v lokalitě Dolní Benešov. Půda extrémně vyschlá do hloubky, půdní praskliny, poškození porostů, nutná denní zálivka. Náklady již nyní převyšují benefit úrody. '
OPAVA: 'Minulý týden spadlo 5 mm deště, jen to umylo prach. Vlivem sucha a vysokých teplot řepka předčasně zaschla, výnos je výrazně nižší a semena drobná. Mák už také předčasně zaschl. Travní porosty jsou kompletně vypálené. Rané brambory jsou velmi drobné, výjimečně velikosti vlašského ořechu, na sušších místech nať už uschla.'
OPAVA: 'Za uplynulý týden 7,5mm, poškození porostů - hraboši - silný výskyt'
OPAVA: 'Přes víkend napršely 3 mm ,což vláhovou situaci nezměnilo, naopak zhoršilo.'
OPAVA: 'Srážky: 9.7.2019 -3,3 mm, 13.7.2019 - 13,2 mm, 14.7.2019 - 2,8 mm. Vojtěšky špatně obrůstají, na loukách řídká a nízká tráva. Povrch půdy tvrdý a rozpraskaný.'
OPAVA: '2 x 2 mm omylo prach z rostlin.'
PARDUBICE: 'Srážky ve 28. týdnu 15 mm, jako by nebyly. Sucho !!!'
PÍSEK: 'Během týdne postupně spadlo 11+2+2+1 mm. Celkem 16 mm, ale od 8 cm je suchá půda, na TTP sucho. '
PLZEŇ-JIH: 'V týdnu 8.-14.7.2019 jsme na stanici naměřili 20,9 mm srážek (za pátek 12. a sobotu 13.7. 18,6 mm). Voda vsákla do půdy, zatekla do puklin, ale ty se ani nezatáhly, povrchová vrstva v neděli ráno do cca 20 cm je vlhká, na povrchu se lepí. V tomto týdnu byly ukončeny žně ozimého ječmene, probíhala sklizeň polních hrachů a byla sklizena první plocha ozimé pšenice.'
PLZEŇ-JIH: 'Od 12.7. do 14.7. spadlo celkem 21,3 mm srážek. Bohužel velmi vysoké teploty počátkem července porosty silně poškodily (obiloviny, řepka, jeteloviny, travní porosty... ). Nedocházelo ke zrání porostů, ale k jejich usychání. '
PLZEŇ-SEVER: 'Po mírných víkendových srážkách se situace mírně zlepšila. Na stav obilnin, luskovin nebo řepky už to nebude mít žádný vliv. Vláha může pomoci kukuřici a okopaninám, ale srážky v naší lokalitě byly poměrně malé. Pozitivně se projevilo ochlazení v minulém týdnu. Úhrn srážek za období od 7. do 13.7.2019 na lokalitě 9,2 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Úhrn srážek od pátku do neděle (20 mm), pomohl částečně kompenzovat nedostatek srážek v předchozích týdnech, kdy zasychaly travní porosty, oves. Pšenice již dozrává, takže deště už příliš neovlivní HTS zrna. Srážky umožní nažití povrchové vrstvy, ale růst trav už to asi nezachrání. Ovocné stromy si drží své plody, jen u mladších stromů (cca 6 let) se projevil částečný opad plodů suchem. Bylinné patro v lesích bylo v průběhu týdne již zvadlé, kromě trav.'
PRAHA-ZÁPAD: ' Celý týden poměrně chladno, až do víkendu sucho. Od pátku do neděle napršelo 17 mm.'
PRACHATICE: 'Od pondělí se ochladilo, v noci 8 °C, během dne 16-20 °C. Suché větrné počasí vystřídal na konci týdne déšť, čt. 2 mm, pá 15 mm, so 8 mm, ne 3 mm. Půda do 10 cm vlhká. Žně zatím neprobíhají, nelze hodnotit výnosy.'
PŘÍBRAM: 'Ke konci minulého týdne spadlo 35,1 mm srážek. Zato jsme velice rádi, ale půda byla natolik vyschlá, že se voda prosákla jen do hloubky 10-15 cm. Porosty sice ožily, ale je otázka na jak dlouho. Jsou tak zdecimované suchem, že už si následky ponesou až do sklizně. Aby se voda dostala až dolů ke kořenům, potřebovali bychom, aby spadlo ještě jednou tolik.'
PŘÍBRAM: 'Od pátku do neděle večer celkem plynule napršelo 29 mm srážek. Zlepšila se viditelně kukuřice, brambory v nati (ale pod trsy jsou jen malé brambory a v malém počtu!! ) a je předpoklad, že jarní ječmeny ještě vláhu zachytí a zlepší se zrno. U některých komodit jsem vylepšil potenciální odhady. Toto množství srážek navlhčilo ornou půdu do hloubky cca 8 až 10 cm. Na polích jsem na několika místech v pondělí rýčem dělal kontrolu - vespod je stále suchá vrstva půdy. Žádný z okolních potoků a rybníků nezareagoval tak, aby se významně zlepšily průtoky. Do spodních vrstev žádná voda neprotekla. Stále platí, že nás zachrání, až naprší za 7 až 14 dnů v součtu minimálně 60 až 80 mm vody. Ale i za těch 29 litrů jsme samozřejmě velice rádi.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Srážky v pátek 12.7.2019 3 mm a v sobotu 13.7.2019 2 mm. Tady panuje nadále velké sucho.'
STRAKONICE: 'srážky 12.7. 2 mm za 13 + 14.7. celkem 23 mm. Tyto srážky pomohly kukuřici, která již strádala nedostatkem vody, ale už se zasekla ve vzrůstu, na obilí a řepku to již vliv nemělo. Trávy jsou spálené, vojtěška na ústupu'
STRAKONICE: 'srážky 7.7. 2019 6 mm 12.-13.7 2019 23 mm, srážky výrazně pomohly rostlinám stresovaným suchem, zejména bramborám a kukuřici. K dosycení orničního profilu by bylo třeba ještě tak 30 mm.....'
SVITAVY: 'O víkendu do 14.7. přišlo pěkných 11 mm srážek a vše šlo do země. Napomůže to a význam to mělo hlavně nevyrovnaným kukuřicím, odkrytým jetelům z hrachů a obrůstání TTP 2 sečí. O řepce a obilovinách je dle mého rozhodnuto. Zajímavostí je, že po bouřkách a nárazových větrech uplynulých týdnů, nejvíce polehly jarní ječmeny. Nikoliv pěkná normálně vysoká žita, ani náchylnější oz. pšenice. Končíme přímou sklizeň hrachů s jarním ječmenem a podsevem jetele čereveného. Na výnosu 210 q/ha je vidět lepší celková situace než loni. Uvidíme jak obiloviny a řepka. Habitus a vizáž těchto plodin je meziročně také bujnější, živější, hustší apod. '
TÁBOR: 'V minulém týdnu spadlo 32 mm vody. Vše během pátku až neděle dopoledne. '
TÁBOR: '23 mm srážek, konečně trošku víc zapršelo.'
TRUTNOV: 'Vcelku vydatné srážky v průběhu týdne, chladnější průběh týdne'
TRUTNOV: 'Napršelo 8 mm za týden, půda to ani nepoznala. Hrobky u brambor jsou popraskány suchem, do hloubky 15 cm.'
TRUTNOV: 'Ode dne 12. - 15. července včetně byly zaznamenány srážky 15, 15, 1 a 3 mm, přičemž v pátek byl úhrn nashromážděn za celý den v rámci mírného deštíku (voda nikam nestékala) zatímco o den později v sobotu stejný úhrn napršel během cca 2 hodin.'
TRUTNOV: 'Týdenní úhrn 13 mm. Ano, voda je potřeba, ale momentálně nám z části poschlá úroda hnije na poli a kvůli drobným přeháňkám nelze sklízet.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Na konci týdne spadlo 12 mm srážek.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : pá 12/7 - 2,9 mm, so 13/7 - 7,7 mm Začíná se sklízet ozimý ječmen, opadávají plody jabloní a ořechů , končí prvé seče ttp. '
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Množství srážek 12 mm, voda se rychle odpařila, pomáhají jedině chladné večery a chladnější počasí. Výhled není nijak příznivý dle předpovědi se sucho prohloubí a hlavně chybí spodní voda stromům a bude-li dál sucho deficit srážek rychle poroste. Srážky minulý týden max. do 2 cm půdy. Nasycení půdy je na hranici extrémního sucha, uschlé modřiny a borovice a menší stromky na okolních kopcích. Mladé stromky nutné zalívat. Poslední týden 12mm spadlo, ale rychle zmizelo. Horší než vloni.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Srážky 12 až 14. 7. v úhrnu 27 mm po třech týdnech beze srážek, na některých loukách je sklizeň ještě o třetinu nižší než v roce 2018.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Vlivem ochlazení a srážek v minulém období se zazelenaly louky, ale půda je stále prašná. Srážky 7.7 byly intenzívní cca 6-8 mm. Srážky 13 a 14.7 nepřišly tak náhle a lépe je půda adsorbovala celkem 16 mm. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden pouze 11 mm (těšili jsme se na víc). Došlo tak jen k mírnému zlepšení s krátkodobým účinkem. Nejvíce zasaženými plodinami jsou kukuřice, jetel a jetelotravní směsi (zde i velké škody od hlodavců).'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'U pícnin očekáváme výrazné snížení druhých sečí. V posledních dnech (týden) spadlo u nás v průměru lokalit 17 mm.'
ZNOJMO: 'V hodnoceném týdnu spadlo 40 mm srážek, které byly lokální.'
ZNOJMO: 'I přes srážky se situace výrazně nemění, srážky 18 až 27 mm bouřkově, '
ZNOJMO: 'Srážky 15 mm, po sklizni pšenice - výnosy nízké, zrno zaschlé, v klasu nevytvořeno dostatečné množství zrn.'
ZNOJMO: 'Od posledního hlášení úhrn srážek činil 18 mm. Tyto měli výrazně pozitivní vliv na porosty slunečnic a kukuřic. Ostatní plodiny jako pšenici spíše poškodili na kvalitě a řepku na kvantitě.'
ZNOJMO: 'Srážky 24 mm/týden. Po cca 1,5 měsíci přišla konečně větší voda. Finální výnos obilovin zásadním způsobem ovlivňují, mimo sucho, přemnožení hraboši, očekávaný propad úrody až - 1 t/ha.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '13.-14.7. 10-20 mm dle katastru. Na krmné plodiny pěkná zálivka, pozdržení žňových prací.'

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality