Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 10. 10. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 03. 10. 2021 do neděle 10. 10. 2021 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 10. 10. Zprávy 199 zpravodajů z 64 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V osmnácti okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a ve čtrnácti okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (53 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (28 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (cca 33 % hlášení) až sušší 38 % hlášení).
Probíhají podzimní práce a začíná se prohlubovat sucho. Na mnoha místech se začíná projevovat suché září a vrchní vrstva půdy je proschlá. Na některých místech pořádně nepršelo od poloviny srpna. To má za následek, že ozimy špatně vzcházejí a úprava přeschlé vrstvy probíhá velmi obtížně. O tom jak zemědělci hodnotí aktuální průběh, si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz.
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.
Včasný odhad výnosů hlavních plodin je k dispozici na vynosy-plodin.cz


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'V hodnoceném týdnu napršelo sedm mm. vody na metr čtvereční. Teplota vzduchu a vítr byli proměnlivé'
BLANSKO: 'Srážky za sledované období 15 mm, výrazně pomohly ozimům zasetým do vyschlé (resp. vysušené) půdy zejména po jetelovinách resp. jetelotravách. '
BŘECLAV: 'Vláhy je stále dostatek. Srážky komplikují zdravotní stav u hroznů. Objevují se hniloby v důsledku vlhkosti a je potřeba urychlit sklizeň. Cukernatost je dobrá, ale je větší kyselina. Na orné půdě se ukončuje sklizeň slunečnice a probíhá setí ozimů. Vlhkostní podmínky pro tyto práce jsou vyhovující. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden spadlo pouhých 8 - 12 mm srážek, nedošlo k zásadnímu doplnění vláhy, pro vzcházející porosty zejména ozimých obilovin je situace nepříznivá.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'minulý týden naměřeno 10 mm srážek, žádné projevy sucha nejsou pozorovány. Stav krajiny odpovídá ročnímu období'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky minulý týden - 14 mm , snad se srážky projeví tento týden na porostech řepky a ozimů, pokračuje sklizeň cukrovky a kukuřice na siláž, v průběhu týdne pokračovalo setí pšenice'
HRADEC KRÁLOVÉ: '12 mm, vlivem sucha špatně vzcházejí porosty ozimů / řepka, ječmen, pšenice/ zasetých v září a říjnu.'
CHRUDIM: 'Srážky uprostřed týdne (10-13 mm) vystřídalo slunečné a větrné počasí, které vysušovalo půdu zejména ve svrchní vrstvě půdy. Objevují se problémy s nerovnoměrným vzcházení řepky (mokro, výdrol) a ozimé pšenice (sucho)'
KOLÍN: 'nedostatek srážek značně komplikuje orbu, nejprve nutno prohloubit stávající podmítku. Agrotechnickými postupy lze jen stěží dosáhnout optimální přípravy pozemku pro výsev obilnin.'
KROMĚŘÍŽ: 'Řepky trpí komplexem dvou jevů: enormní napadení dřepčíky v době vzcházení a průběhem počasí v době setí a vzcházení. V první polovině přípravy pozemků na setí (10.-20. 9.2021) bylo vlhko pak se situace zlomila, a už více jak měsíc a půl je u nás sucho, půda ztvrdla, vytvořila se tvrdá povrchová vrstva půdy, kde zeslabené vzcházející řepky neměly šanci, stačil jeden týden, kdy jsme silážovali pro živočišnou výrobu a nemohli ošetřit porosty pyretroidy (jsou to stejně jen repelenty) a výsledek se dostavil: k zaorání je 30 ha řepky. '
KUTNÁ HORA: 'Tragédie v přímém přenosu úhrn srážek od 22.8. Je 4 mm za září a 3 za říjen největší sucho jaké kdy pamatujeme půda je jako beton lodi od října alespoň trochu zaprselo letos nic nula, tragicky pohled na setí pšenic nejde to, repky všechny na zaorani '
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadlo pouze 3,5 mm srážek. Těžce se připravuje půda i po ozimech.'
MLADÁ BOLESLAV: '44,8 mm, výrazné zlepšení stavu porostů, dobré vzcházení obilovin, zlepšení stavu porostů řepky,'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden napršelo celkem 33,8 mm srážek, které spadly ve na toto roční období výrazných bouřkách a přeháňkách večer 5.10. a v noci na 6.10., čímž tyto srážky byly letos u nás dosud nejvyšší za krátké období. Nicméně i když intenzivní déšť, nikoli přívalový, takže se podstatná část srážek vsákla a výrazně vylepšila nasycení půdy především v horní části hodnoceného profilu.'
MLADÁ BOLESLAV: 'srážky 6 mm. Od 31.8. byly srážky pouze 2 x 6mm 6mm září a 6mm v hodnoceném týdnu. Z mého pohledu je všech mých katastrech výjimečné sucho s poměrně vysokými teplotami na září-říjen.V zemi jsou praskliny. '
NÁCHOD: 'srážky za týden 4 mm, na těžších půdách i při mírné hrudovitosti nevzchází nic, na lehčích pouze mozaikovitě, dle stavu půdy '
OPAVA: 'Ve středu minulý týden spadlo 8 mm srážek, vzhledem k nízkým teplotám některé pole byly dost rozbahněné.'
OPAVA: 'Stav vlhkosti půdy se oproti minulému týdnu nezměnil. '
OPAVA: 'za uplynulý týden 5,4mm, postupné ochlazování na max.teploty okolo 12°C, přízemní mrazíky'
PLZEŇ-JIH: 'za poslední týden spadlo 5 mm srážek což je na tuto dobu málo. '
PLZEŇ-SEVER: 'V úterý 2 mm, ale sucho pokračuje.'
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho se stále prohlubuje a začíná ovlivňovat vzcházení a počáteční růst ozimů. Komplikuje také další podzimní práce, především orbu a přípravu půdy pro setí ozimů. Významnější déšť jsme nezaznamenali od konce srpna. Množství srážek za období od 3. do 9. 10. 2021 na lokalitě 0,8 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Týdenní úhrn činí 7 mm rovných. Ozimy vzcházejí. Jádroviny jsou téměř sklizené. '
PŘEROV: 'Tento týden se hodnotit jako "normální podzimní stav".'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 4,5 mm. Zmírnila se prašnost, ale povrchové sucho to nevyřešilo. Stále trvá špatné vzcházení porostů, nutné větší srážky. Podařilo se nám ukončit sklizeň silážní kukuřice a bude třeba dodělat senáže. Probíhá setí pšenice ozimé. '
STRAKONICE: 'za poslední týden spadlo 5 mm srážek což je na tuto dobu málo. '
STRAKONICE: 'Minulý týden spadlo 8 mm, což je výrazná pomoc pro vzešlé a vzcházející porosty.'
TŘEBÍČ: 'stále větší sucho způsobuje velice špatné klíčení ječmenů a řepek, zakládání porostů pšenic jsme zatím pozdrželi, dále se potýkáme s přípravou půdy na setí.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období napršel 1 mm. Na poli je vidět výrazný deficit srážek při vzcházení zasetého obilí. Zatím nelze predikovat, jak to dopadne, uvidíme jaký bude podzim, co se týká srážek a teplot.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '3,3 mm srážek, 4,1 mm výpar z vodní plochy, ukončena sklizeň kukuřice, provádí se sklizeň 3. sečí TTP'

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 20. 1. 2022

  Sucho v roku 2021

  Zhodnotenie sucha na Slovensku v roku 2021 aj dopady sucha na poľnohospodárov, ovocinárov aj lesníkov  nájdete na stránkach SHMU .

 • 20. 10. 2021

  Ocenenie lesníkov 2021

   Ocenili sme reportérov z Národnej monitorovacej siete v oblasti lesníctva.  Viac sa dozviete na stránke SHMÚ.