Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 20. 11. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 13. 11. 2022 do neděle 20. 11. 2022 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 20.11. Zprávy 108 zpravodajů z 64 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V 11 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a také v dalších 21 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %, 9 okresů očekává ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů (18) nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav „normální spíše vlhčí“ (56 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (24 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako vlhký (38 % hlášení) až mírně vlhký (27 % hlášení).
Situace na polích je v poslední době setrvalá a zimní část roku utlumuje práce. Místy je sledován a hlášen nedostatek vody v půdě. O tom, jak je hodnocena podrobněji situace našimi respondenty si můžete přečíst níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BLANSKO: 'První srážky ve formě sněhu (cca 2.-3 cm v Nýrově) spolu s předchozím deštěm (za sledované období cca 12 mm) způsobily větší zvlhčení horní vrstvy půdy, zároveň omezily případné negativní dopady přechodného "mrazového" období na ozimy, které stále rostou a vyvíjí se.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V uplynulém týdnu napršelo 5 mm srážek, vláhová situace vzhledem k nízkému výparu / nízké teploty/ je nadále dobrá.'
HRADEC KRÁLOVÉ: '12 mm, teploty od - 8 do + 13,1 průměr 3,3 , v hloubce 27 cm je suchá zem - při orbě vyorání suché hlíny, hladina spodní vody je nízká, nebesáky stále suché bez vody'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 15 mm , ( 4 , 7 , 4 mm ) , první sníh 18.11. , nejnižší teplota -7°C , vlhkost půdy do 20 cm stupeň - 4 , do 40 cm stupeň - 3 , povrch půdy většinou blátivý '
CHRUDIM: 'Po suchém říjnu přišly srážky, které doplnily vláhu ve svrchní vrstvě profilu. Včasné setí a teplo způsobily rychlý vývoj ozimů. Řepky jsou spíše až přerostlé, obiloviny odnožují, vojtěšky a jetele jsou poškozeny od hlodavců.'
KOLÍN: 'některé pozemky na souvratích s vyšší hladinou podzemní vody jsou podmáčené a žloutnou'
KUTNÁ HORA: 'úhrn 9mm, mlha vlhko deka..,stačí velmi málo a všude bláto, slunce jsem neviděl od konce září, nedá se ani orat, diskovat nic, spodní voda dává vydatně začíná se plnit pomalu i rybník po 3 letech sucha... významné žluté fleky na porostech pšenic a řepek, pozemky extrémně přemokřené, polní cesty blátivé, pozorujeme velké množství sov a kun, což souvisí asi s tím jak se stahují z přemokřených pozemků blíže k bydlištím myši'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadlo 11 mm srážek, pšenice šla sít do zmrzlé půdy pouze v sobotu a neděli.'
MLADÁ BOLESLAV: '12 mm postupně spadlých v hodnoceném týdnu (ke konci již ve formě sněhu i s mrazem -6,8 °C, který byl tak vyrovnám se současně nejnižší teplotou loňské teplé zimy) přispěly k dalšímu dosycování celého půdního profilu vodou již pravděpodobně s průsakem i do hlubších partií pod metr. Touto dobou je vyrovnán listopadový průměr, další potenciální srážky budou tedy dorovnávat deficit z minulých měsíců (téměř -100 mm). Výpar se již blíží nule, proto spotřeba srážek je minimální.'
NOVÝ JIČÍN: '14,4 mm srážek zejména v podobě sněhu, a je to po šesti týdnech srážkově bohatý týden. sníh napadl ze středy na čtvrtek a ostal až do dneška. Není ho vela a zřejmě dlouho nevydrží, ale aspoň něco. '
OPAVA: 'srážky 8,1mm ve formě sněhu, příz.mráz až -9,0°C, ozimy krásně narostlé, dokončuje se sklizeň cukrovky, probíhají orby a zaorávky zeleného hnojení'
OPAVA: 'Stav půdy je stále stejný, teploty se dostaly po bodem nula, výpar je nyní malý'
PLZEŇ-SEVER: 'Minulý týden dohromady 10 mm a 2 cm sněhu. Aktuální sucho nehrozí.'
PŘEROV: 'Situace beze změn - půda na povrchu "oslizlá", ovšem v hlubších vrstvách moc vláhy není.'
PŘÍBRAM: '3+5+5=13 mm srážek, poslední srážka sněhová, sníh vydržel 2 dny'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 10,5 mm srážek, z toho asi polovina ve sněhu. Půda je nasycená vodou, na polích lze pracovat jen velmi obtížně. Na spodní vody je to dobré. Potok má vyšší průtok, než je v tuto dobu obvyklé.'

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

17. november 2022 / 46. týždeň

previous next Stiahnuť close