Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 21. 05. 2023 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 14. 05. 2023 do neděle 21. 05. 2023 ráno)

 
Tato mapa zachycuje situaci v neděli 21.05. Zprávy 189 zpravodajů z 67 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V 8 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a také v dalších 5 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů (49) nesleduje projevy sucha. Jeden okres očekává ztráty nad 30 %.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav „normální spíše vlhčí“ (60 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (12 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako vlhký (34 % hlášení) až vlhký (28 % hlášení).
Polní práce neprobíhají tak aktivně a rychle z důvodu přemíry vody v zemědělské krajině. Chladnější a vlhčí počasí neumožňovalo tak rychlý vývoj plodin, jak je hodnocena podrobněji situace našimi respondenty si můžete přečíst níže. Některé oblasti trápí poměrně dost vody, někde je bojují plodiny již se suchem.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
 
 

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
DĚČÍN: 'březen, duben normální stav, květen spíše sušší srážky: 15. 5. 8 mm, ostatní dny 0 mm'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V minulém týdnu spadlo dle katastrů 28 - 35 mm srážek ve dvou dnech, došlo opět k výraznému dosycení půdního profilu, celkový vláhový stav k minulému týdnu velmi dobrý.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 31 mm ( 14 , 10 , 7 mm ), ozimý ječmen , žito a ozimá pšenice metají, řepka ozimá končí kvetení , probíhá sklizeň vojtěšky na senáž , cukrovky mají čtvrtý pár pravých listů, kukuřice postupně vzcházejí , '
HRADEC KRÁLOVÉ: '31 mm, záchrana porostů v poslední chvíli před jarním suchem, výrazné zlepšení všech porostů'
CHOMUTOV: 'Zatím ještě u jařin nelze dobře odhadnout poškození porostu. Kukuřice vzešla, ale ne všechna... To samé cukrovka na jednom poli, setá později. Shrnula bych to následovně, jsme opět tam jako loni, jen o něco později, protože nejsou tak vysoké teploty... Tady bychom potřebovali nějakou vodu, co mají všude, jen tady prostě chybí. Od 16. 4. celkově spadlo asi 11 mm a to třeba jen 2 mm týdně... Pšenice začínají zasychat. Ozimé ječmeny se ještě drží.'
CHOMUTOV: 'nic..tady nepadla ani kapka :-('
LITOMĚŘICE: 'Na začátku minulého týdne spadlo 9 mm srážek. Později seté jařiny jsou značně nevyrovnané.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden spadlo v jeho počátku celkem 13,6 mm srážek, které jsou tak prvními výraznějšími srážkami v měsíci květnu, zatímco výpar již přesáhl hodnotu 60 mm a celkový výpar za rok se tak již blíží celkovým srážkám (190 / 210 mm). Dochází tak postupně k pozvolnému úbytku vláhy i v hlubším profilu půdy, což se mj. projevuje také vysychání občasných vodotečí, které často sbírají vodu z meliorací.'
MOST: 'Od začátku roku 84,3 mm, ještě o 15 mm méně jak v loňském roce. Katastrofální stav, vše usychá. Další voda v nedohlednu. Do 10 dnů porosty na středních a lehčích půdách shoří. '
NOVÝ JIČÍN: 'Téměř se opakovala historie. Po třinácti letech se opět 16. květen zapsal do análů meteorologie Beskyd. V roce 2010 spadlo přes 155mm srážek za 24 hodin a je to do současnosti maximální denní úhrn, který jsme zaznamenali. Letošní 16. květen byl srážkově opět významný, ale jen pětinový a hned ho trumfnul 17. květen, který vévodí letošnímu roku s denním úhrnem 40,5mm srážek. O vodě v půdě není třeba příliš hovořit, jelikož je ji tolik, že ještě teď ostává i na jejím povrchu. Ozimům se letos moc nedaří, na podzim setí bylo pozdní, kvůli dešťům a věřil jsem, že vše doženou na jaře, ale nestalo se tak. Obávám se, že tyto deště jim víc uškodí, než prospějí. Jsou týden ve vodě. '
NYMBURK: 'poslední vydatné srážky 15.5. - 18 mm, v současné době povrch půdy přeschlý, hrudkovitý, vlivem zpracování půdy při vyšší vlhkosti '
OPAVA: 'spadlo 58,3mm ( z toho 16.5. 41,6mm - jemný déšť, postupné vsakování), momentálně dostatek vláhy'
OPAVA: ' Minulý týden spadlo okolo 50 mm srážek. Ale bylo chladno. Ale vláha určitě pomůže růstu plodin. '
PLZEŇ-SEVER: 'S1 počínající sucho'
PLZEŇ-SEVER: 'V pondělí 3 mm. Sucho ještě nezvítězilo.'
PRAHA-VÝCHOD: 'poslední vydatné srážky 15.5. - 18 mm, v současné době povrch půdy přeschlý, hrudkovitý, vlivem zpracování půdy při vyšší vlhkosti '
PRAHA-ZÁPAD: '15,8 mm je týdenní úhrn srážek. První srážkově významné květnové období. Řepky dokvetly, ozimy se vytahují, i u jařin počal dlouživý růst. Vojtešky jsou už sklizeny. Jetele jsou na řadě a pak louky. Po kaštanech a kalinách, kvetou javory a hlohy či rododendrony.'
PŘÍBRAM: '1+9=10 mm , velmi chladno= negativní vliv na vzcházení jařin'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 12,7 mm na začátku období. Poté následovalo teplé a výsušné počasí. Vrchní vrstva půdy se vysušila, ale v hlubší vrstvě je vláhy stále dost. Řepka pomalu ukončuje kvetení, ječmen vymetal a kukuřice je vzešlá. Probíhají senáže travních porostů. '
RAKOVNÍK: '3 mm, v nezapojených porostech - hlavně jařinách je vrchní vrstva do 5 - 10 cm již dost vyschlá'
STRAKONICE: 'srážky za týden 10 mm. Jestli dnes nepřijde bouřka, na mělčích půdách začne docházet rostlinám voda....'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu 25 mm (úterý a středa). Nejednalo se o intenzivní déšť a tak přestože půda byla docela vlhká, dost vody se i zasáklo.'
VYŠKOV: '33mm'
ZNOJMO: 'srážky 52,8 mm'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '22,5 mm srážek , 5,5 mm výpar z vodní plochy , '
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za posledních 14 dní přibylo 15 mm srážek'
Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality