Deficit pôdnej vlahy [mm]


                          
-100-80-60-40-20-5520406080100
Odchýlka od obvyklej zásoby vody v pôde v danom období

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 20. 11. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 13. 11. 2022 do neděle 13. 11. 2022 ráno)
 

STAV PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu mírně změnil především ve vrchní vrstvě. V povrchové vrstvě (0–40 cm) je nyní sledován i nadále spíše kladný až neutrální stav v Čechách a na většině Moravy je sledován mírný deficit.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se mírně zvýšil. Deficit zůstává spíše v horní části Polabí, místy v severozápadních Čechách a v Pomoraví, na zbylém území převažuje kladný deficit. Dle zpráv kolegů z ČHMÚ převažuje na většině území podnormální vodnost, zatímco v horním a středním povodí Vltavy je sledována spíše normální až nadnormální vodnost. Vyskytují se však oblasti i s vodním stavem “sucho”.
V celém profilu do 1 m se k 20. 11. vyskytuje deficit na cca 36 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe.

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

20. november 2022 / 46. týždeň

previous next Stiahnuť close