Relatívna kondícia poľných plodin (PP) a travnatých porastov (TP)


                  
65758595105115125135
horšia kondícia vegetácienormálny stavlepšia kondícia vegetácie

Aktuální stav sucha ve střední Evropě

v neděli 15. 9. 2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 8. 9. 2019 do neděle 15. 9. 2019 ráno)


Lepší než obvyklou kondicí vegetace nacházíme ve střední a severovýchodní části sledovaného území. Mezi oblasti, které vykazují výrazně horší kondici vegetace než je obvyklé, patří podstatná část Nizozemí, Belgie, Francie, Dolního Saska, Durynska, Porýní, části Braniborska. Mezi-týdně se kondice vegetace zhoršila v Německu a severním Polsku.

 

 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 27. 7. 2022

    Prejavy sucha na lesných porastoch

    Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ. 

  • 19. 7. 2022

    Nový produkt - percento zasiahnutého územia

     V stránke www.intersucho.sk v časti Intenzita sucha pribudol nový produt - grafické znázornenie percenta zasiahnutého územia vybranými kategóriami sucha.

17. september 2019 / 38. týždeň

previous next close