Index půdní vláhy


                    
0102030405060708090100
Odchýlka od dlhodobého priemeru (nasýtenie v %)

Aktuální stav sucha ve střední Evropě 

v neděli 07.04.2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 31.03.2019 do neděle 07.04.2019 ráno)
 

Na většině sledovaného území je nasycení relativně dobré ale současně se oproti minulému týdnu zhoršilo. V jižní části sledované domény je nižší i celková hodnota indexu a se suchem se setkáváme v oblasti Srbska, podél dolního a středního toku Dunaje a také v okolí řeky Tisy a Pádu.

 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 27. 7. 2022

    Prejavy sucha na lesných porastoch

    Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ. 

  • 19. 7. 2022

    Nový produkt - percento zasiahnutého územia

     V stránke www.intersucho.sk v časti Intenzita sucha pribudol nový produt - grafické znázornenie percenta zasiahnutého územia vybranými kategóriami sucha.