Index půdní vláhy


                    
0102030405060708090100
Odchýlka od dlhodobého priemeru (nasýtenie v %)

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 23. 05. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 16. 05. 2021 do neděle 23. 05. 2021 ráno)


Nejnižší hodnoty INDEXU PŮDNÍ VLÁHY pozorujeme nadále na pobřeží Černého moře, v Itálii, Maďarsku a ve Francii. Situace severovýchodně od naší republiky je lepší než na zbytku sledovaného území.
V České republice je sledování nižší vláha v Polabí a na jižní Moravě.

Více informací

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 27. 7. 2022

    Prejavy sucha na lesných porastoch

    Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ. 

  • 19. 7. 2022

    Nový produkt - percento zasiahnutého územia

     V stránke www.intersucho.sk v časti Intenzita sucha pribudol nový produt - grafické znázornenie percenta zasiahnutého územia vybranými kategóriami sucha.