Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2015


  • bez rizika sucha
  • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
  • S1 začínajúce sucho
  • S2 mierne sucho
  • S3 výrazné sucho
  • S4 výnimočné sucho
  • S5 extrémne sucho

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 17.6. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 11.6. do nedele 17.6. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY SUCHA v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 - 2010) je na úrovni extrémneho sucha miestami v okolí Žiliny. Výrazné až výnimočné sucho je okrem severovýchodu, aj na strednom Považí, Turci a na Myjave. Kategórie S3 – S5 pokrývajú približne 6,3 % územia Slovenska. V hlbšej vrstve je naďalej situácia vážna. Extrémne sucho zasahuje krajný severovýchod, ako aj severozápad krajiny a Turiec. Výrazné sucho v tejto vrstve pôdneho profilu je na väčšine východnej časti Prešovského a Košického kraja. Vo vrchnej časti pôdneho profilu sa sucho vyskytuje len ojedinele. 

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality