Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2015


  • bez rizika sucha
  • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
  • S1 začínajúce sucho
  • S2 mierne sucho
  • S3 výrazné sucho
  • S4 výnimočné sucho
  • S5 extrémne sucho

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 27.1. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 20.1. do nedele 27.1. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY SUCHA v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je lokálne na úrovni extrémneho sucha v oblasti Slanských vrchov a Prešova. Výnimočné sucho je okrem Šariša a Slanských vrchov aj na Zemplíne a v Košickej kotline. V povrchovej vrstve je mierne sucho na Spiši, Šariši, v Košickej kotline a Above, a na strednom Slovensku na Podpoľaní. V hlbšej vrstve je výnimočné sucho na 1,4 % celkovej plochy a zasahuje najmä východné Slovensko, a lokálne je aj na strednom a západnom Slovensku.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality