Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2010


  • bez rizika sucha
  • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
  • S1 začínajúce sucho
  • S2 mierne sucho
  • S3 výrazné sucho
  • S4 výnimočné sucho
  • S5 extrémne sucho

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 7.4. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 31.3. do nedele 7.4. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY SUCHA v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) sa nezmenila na východnom Slovensku a stále je na úrovni extrémneho sucha. Situácia sa stále zhoršuje na ostatnom území Slovenska. Výrazné sucho sa okrem severovýchodu, rozšírilo aj na Turci, Považí a Kysuciach. Začínajúce sucho zasahuje až 40 % celkovej plochy a mierne sucho je na 28 % plochy. V povrchovej vrstve sa výrazné sucho rozšírilo viditeľne v severnej časti východného Slovenska a v menšej miere vo východnej časti Podunajskej nížiny. V hlbšej vrstve je situácia ešte o niečo horšia. Extrémne sucho zasahuje najmä Košický kraj a výrazné sucho sa postupne rozširuje aj v Prešovskom, Žilinskom, Banskobystrickom a Trenčianskom kraji.

Viac informácií

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality