Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2015


  • bez rizika sucha
  • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
  • S1 začínajúce sucho
  • S2 mierne sucho
  • S3 výrazné sucho
  • S4 výnimočné sucho
  • S5 extrémne sucho

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 5.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 28.4. do nedele 5.5. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY SUCHA v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného sucha miestami na rozhraní stredného a západného Slovenska, a ojedinele ešte aj na juhovýchode. Výnimočné až extrémne sucho pozorujeme už len lokálne, a to na Pohroní a Turci. V povrchovej vrstve ostalo výrazné sucho na Turci, Hornej Nitre a Pohroní. Celé východné Slovensko je už v tejto vrstve pôdy bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je stále extrémne sucho na východe, na západnom a strednom Slovensku je väčšinou mierne až výnimočné, lokálne ešte aj extrémne sucho.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality