Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2010


  • bez rizika sucha
  • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
  • S1 začínajúce sucho
  • S2 mierne sucho
  • S3 výrazné sucho
  • S4 výnimočné sucho
  • S5 extrémne sucho

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 14.7. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 7.7. do nedele 14.7. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na 8 % územia na úrovni extrémneho sucha. Najhoršia situácia je stále na severe stredného Slovenska a krajnom východe. Extrémne sucho je lokálne aj v Slovenskom Rudohorí, na Spiši a v Podtatranskej kotline. Suchom je zasiahnutých až 80 % územia Slovenska. V povrchovej vrstve sa tento týždeň situácia trochu zlepšila. Extrémne sucho je len na 1,7 % plochy. Najhoršia situácia je na severe stredného a západného Slovenska, a tiež v oblasti Slovenského Rudohoria a na Spiši. V hlbšej vrstve sa extrémne sucho nachádza na viac ako 10 % plochy, a to najmä na severe stredného Slovenska a krajnom východe. V hlbšej vrstve sa situácia takmer vôbec nezlepšila.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

20. jún 2019 / 25. týždeň

previous next close