Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2015


  • bez rizika sucha
  • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
  • S1 začínajúce sucho
  • S2 mierne sucho
  • S3 výrazné sucho
  • S4 výnimočné sucho
  • S5 extrémne sucho

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 12.1. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 5.1. do nedele 12.1. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile a v povrchovej vrstve (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je ojedinele na úrovni začínajúceho až mierneho sucha. Začínajúce sucho je v celom profile na 4 % plochy. V povrchovej vrstve je situácia o niečo horšia. Začínajúce sucho je na takmer 9 % plochy. Mierne sucho sa vyskytuje lokálne na strednom Slovensku a na krajnom východe. V hlbšej vrstve je výrazné sucho v oblasti Veľkej Fatry.

Viac informácií

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality