Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2010


 • bez rizika sucha
 • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
 • S1 začínajúce sucho
 • S2 mierne sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výnimočné sucho
 • S5 extrémne sucho

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 12.4. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 5.4. do nedele 12.4. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na približne 54 % plochy na úrovni výrazného až extrémneho sucha. Extrémne sucho pokrýva 2,5 % územia a zasahuje Oravu, Kysuce a čiastočne aj Spiš. Sucho je okrem vysokých polôh na takmer celom území Slovenska. V povrchovej vrstve je situácia ešte horšia. Výrazné až extrémne sucho je až na 70 % plochy. Extrémne sucho, podobne ako v celom profile, je na Orave, Kysuciach, Spiši, a ešte aj na Považí (spolu 3 % celkovej plochy). V hlbšej vrstve je situácia trochu lepšia, ale aj tu je suchom zasiahnutých až 93 % plochy a extrémne sucho je na 4 % plochy.

Viac informácií

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 4. 10. 2022

  3. ročník - stretnutie reportérov

  3. ročník diskusného odborného stretnutia „ MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV SUCHA NA SLOVENSKU-stretnutie s reportérmi z praxe“.

 • 27. 7. 2022

  Prejavy sucha na lesných porastoch

  Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ. 

29. marec 2020 / 13. týždeň

previous next Stiahnuť close