Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2015


  • bez rizika sucha
  • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
  • S1 začínajúce sucho
  • S2 mierne sucho
  • S3 výrazné sucho
  • S4 výnimočné sucho
  • S5 extrémne sucho

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 19.4. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 12.4. do nedele 19.4. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni mierneho až extrémneho sucha na 90 % celkovej plochy. Extrémne sucho je na 6,5 % plochy a zasahuje Oravu, Kysuce, Spiš, Levočské vrchy, Čergov, a ojedinele je aj v Slovenskom Rudohorí, na krajnom juhozápade a v oblasti Tatier. Situácia sa tak v porovnaní s minulým týždňom ešte viacej zhoršila. V povrchovej vrstve je sucho na takmer celom území, okrem najvyšších polôh, kde je snehová pokrývka. Mierne až extrémne sucho je až na 95 % plochy. Extrémne sucho zasahuje najmä oblasti na severe, ale ojedinele je aj v Slovenskom Rudohorí. V hlbšej vrstve je situácia trochu lepšia, ale i tu sa sucho rozširuje na čoraz väčšiu plochu. Extrémne sucho zasahuje až 7 % celkovej plochy.

Viac informácií

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

26. marec 2020 / 13. týždeň

previous next close