Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2010


 • bez rizika sucha
 • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
 • S1 začínajúce sucho
 • S2 mierne sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výnimočné sucho
 • S5 extrémne sucho

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 19.4. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 12.4. do nedele 19.4. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni mierneho až extrémneho sucha na 90 % celkovej plochy. Extrémne sucho je na 6,5 % plochy a zasahuje Oravu, Kysuce, Spiš, Levočské vrchy, Čergov, a ojedinele je aj v Slovenskom Rudohorí, na krajnom juhozápade a v oblasti Tatier. Situácia sa tak v porovnaní s minulým týždňom ešte viacej zhoršila. V povrchovej vrstve je sucho na takmer celom území, okrem najvyšších polôh, kde je snehová pokrývka. Mierne až extrémne sucho je až na 95 % plochy. Extrémne sucho zasahuje najmä oblasti na severe, ale ojedinele je aj v Slovenskom Rudohorí. V hlbšej vrstve je situácia trochu lepšia, ale i tu sa sucho rozširuje na čoraz väčšiu plochu. Extrémne sucho zasahuje až 7 % celkovej plochy.

Viac informácií

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 4. 10. 2022

  3. ročník - stretnutie reportérov

  3. ročník diskusného odborného stretnutia „ MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV SUCHA NA SLOVENSKU-stretnutie s reportérmi z praxe“.

 • 27. 7. 2022

  Prejavy sucha na lesných porastoch

  Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ. 

5. apríl 2020 / 14. týždeň

previous next Stiahnuť close