Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2010


 • bez rizika sucha
 • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
 • S1 začínajúce sucho
 • S2 mierne sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výnimočné sucho
 • S5 extrémne sucho

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 24.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 17.5. do nedele 24.5. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je stále na úrovni extrémneho sucha na približne 3 % územia. Zlepšenie nastalo na juhozápade Slovenska, zhoršenie na strednom Slovensku a v západnej polovici východného Slovenska, kde je aj najhoršia situácia. V povrchovej vrstve je extrémne sucho len ojedinele na juhu Podunajska. Na juhu stredného Slovenska je ojedinele ešte výrazné až výnimočné sucho. V hlbšej vrstve je situácia stále vážna a pôdna vlaha sa dopĺňa len pomaly. V hlbšej vrstve je extrémne sucho na takmer 16 % územia. Suchom je zasiahnuté takmer celé územie, okrem niektorých oblastí na západnom a strednom Slovensku, čo je približne len 5 % plochy.

Viac informácií

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 20. 1. 2022

  Sucho v roku 2021

  Zhodnotenie sucha na Slovensku v roku 2021 aj dopady sucha na poľnohospodárov, ovocinárov aj lesníkov  nájdete na stránkach SHMU .

 • 20. 10. 2021

  Ocenenie lesníkov 2021

   Ocenili sme reportérov z Národnej monitorovacej siete v oblasti lesníctva.  Viac sa dozviete na stránke SHMÚ.