Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2010


  • bez rizika sucha
  • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
  • S1 začínajúce sucho
  • S2 mierne sucho
  • S3 výrazné sucho
  • S4 výnimočné sucho
  • S5 extrémne sucho

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 15.11. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 8.11. do nedele 15.11. ráno)

 

 Miera INTENZITY sucha v povrchovej vrstve (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je ojedinele v Žilinskom kraji na úrovni začínajúceho sucha. Znížená úroveň pôdnej vlahy je lokálne aj v Prešovskom, Trenčianskom a Banskobystrickom kraji. V celom profile je začínajúce sucho len lokálne na Orave a znížená úroveň pôdnej vlahy je na 3,5 % územia. V hlbšej vrstve je stále celé územie Slovenska bez rizika sucha.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality