Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2010


 • bez rizika sucha
 • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
 • S1 začínajúce sucho
 • S2 mierne sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výnimočné sucho
 • S5 extrémne sucho

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 29.11. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 22.11. do nedele 29.11. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na 4 % územia na úrovni mierneho sucha a na takmer 1/10 územia na úrovni začínajúceho sucha. Sucho pozorujeme najmä v severozápadnej časti Slovenska. V povrchovej vrstve je mierne sucho na 13 % plochy. Aj v tejto vrstve pôdy sa sucho rozširuje najmä na severozápade, ale jeho rozšírenie pokračuje aj v časti Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. Začínajúce sucho je aj na krajnom východe. V hlbšej vrstve je len ojedinele začínajúce sucho a približne 95 % územia je stále bez rizika sucha.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 11. 1. 2021

  Sucho na Slovensku v roku 2020

  V kontexte meteorologického a pôdneho sucha rok 2020 nebol až taký výnimočný, bol menej suchý. Vyznačoval sa jednou výraznou epuzódou sucha v jarnom období. Viac sa dočítante na stránke SHMÚ.

 • 29. 4. 2020

  Prvé príznaky sucha v roku 2020

  Sucho sa za posledné dva až tri týždne rozširuje na čoraz väčšiu plochu. V článku je zhrnutá aktuálna situácia a uvedené sú aj stručné informácie od odborníkov z praxe. Viac sa dočítate v článku na stránke SHMÚ.