Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2015


  • bez rizika sucha
  • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
  • S1 začínajúce sucho
  • S2 mierne sucho
  • S3 výrazné sucho
  • S4 výnimočné sucho
  • S5 extrémne sucho

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 10.1. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 3.1. do nedele 10.1. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je lokálne na Orave na úrovni začínajúceho sucha. Podobná situácia je aj v povrchovej vrstve. Takmer celé územie Slovenska, okrem malej oblasti na Orave, je bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je už celé územie Slovenska bez rizika sucha.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

10. január 2021 / 01. týždeň

previous next Stiahnuť close