Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2015


  • bez rizika sucha
  • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
  • S1 začínajúce sucho
  • S2 mierne sucho
  • S3 výrazné sucho
  • S4 výnimočné sucho
  • S5 extrémne sucho

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 7.3. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 28.2. do nedele 7.3. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je miestami na strednom a západom Slovensku na úrovni začínajúceho až mierneho sucha. Začínajúce sucho zasahuje približne 6 % územia a mierne sucho 0,6 % územia. V povrchovej vrstve sa začínajúce až mierne sucho vyskytuje na 1/5 územia. V hlbšej vrstve je situácia o niečo lepšia a začínajúce sucho je len na 4 % celkovej plochy.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality