Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2015


  • bez rizika sucha
  • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
  • S1 začínajúce sucho
  • S2 mierne sucho
  • S3 výrazné sucho
  • S4 výnimočné sucho
  • S5 extrémne sucho

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 6.6. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 30.5. do nedele 6.6. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je ojedinele na strednom Slovensku a krajnom východe na úrovni začínajúceho sucha. Lokálne je na Orave až mierne sucho. Situácia v povrchovej vrstve je o niečo horšia. Začínajúce sucho je na 6 % celkovej plochy. Mierne sucho je lokálne na Orave a v oblasti Nízkych Tatier. V hlbšej vrstve je celé územie Slovenska bez rizika sucha.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality