Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2010


  • bez rizika sucha
  • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
  • S1 začínajúce sucho
  • S2 mierne sucho
  • S3 výrazné sucho
  • S4 výnimočné sucho
  • S5 extrémne sucho

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 20.6. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 13.6. do nedele 20.6. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až extrémneho sucha ojedinele na strednom a východnom Slovensku. Extrémne sucho je lokálne na Orave a v oblasti Tatier a Nízkych Tatier (celkovo to je 0,5 % územia Slovenska). Výrazné až výnimočné sucho je v Levočských vrchoch, v Slovenskom rudohorí a na krajnom východe. V povrchovej vrstve sa extrémne sucho nachádza na 8 % územia. Najviac zasiahnuté oblasti sú Orava, západná časť východného Slovenska a krajný východ. V týchto spomenutých oblastiach je totiž v súčasnosti najväčší nedostatok zrážok vzhľadom na ich dlhodobý režim. V hlbšej vrstve nie je zatiaľ situácia až taká dramatická. Mierne až výrazné sucho je len lokálne na strednom Slovensku.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality