Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2010


 • bez rizika sucha
 • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
 • S1 začínajúce sucho
 • S2 mierne sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výnimočné sucho
 • S5 extrémne sucho

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 20.6. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 13.6. do nedele 20.6. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až extrémneho sucha ojedinele na strednom a východnom Slovensku. Extrémne sucho je lokálne na Orave a v oblasti Tatier a Nízkych Tatier (celkovo to je 0,5 % územia Slovenska). Výrazné až výnimočné sucho je v Levočských vrchoch, v Slovenskom rudohorí a na krajnom východe. V povrchovej vrstve sa extrémne sucho nachádza na 8 % územia. Najviac zasiahnuté oblasti sú Orava, západná časť východného Slovenska a krajný východ. V týchto spomenutých oblastiach je totiž v súčasnosti najväčší nedostatok zrážok vzhľadom na ich dlhodobý režim. V hlbšej vrstve nie je zatiaľ situácia až taká dramatická. Mierne až výrazné sucho je len lokálne na strednom Slovensku.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 27. 7. 2022

  Prejavy sucha na lesných porastoch

  Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ. 

 • 19. 7. 2022

  Nový produkt - percento zasiahnutého územia

   V stránke www.intersucho.sk v časti Intenzita sucha pribudol nový produt - grafické znázornenie percenta zasiahnutého územia vybranými kategóriami sucha.