Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2015


  • bez rizika sucha
  • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
  • S1 začínajúce sucho
  • S2 mierne sucho
  • S3 výrazné sucho
  • S4 výnimočné sucho
  • S5 extrémne sucho

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 1.8. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 25.7. do nedele 1.8. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho až mierneho sucha na krajnom východe a Orave. Mierne sucho sa nachádza na 0,8 % celkovej plochy. V povrchovej vrstve je situácia priaznivá, väčšina územia je bez rizika sucha a začínajúce sucho je len ojedinele na krajnom východe. V hlbšej vrstve ostalo extrémne sucho ešte na Orave. Mierne sucho pozorujeme na Záhorí, Kysuciach a krajnom východe. Výrazné sucho je okrem Oravy, aj v Slovenskom rudohorí a v oblasti Nízkych Tatier.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality