Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2015


  • bez rizika sucha
  • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
  • S1 začínajúce sucho
  • S2 mierne sucho
  • S3 výrazné sucho
  • S4 výnimočné sucho
  • S5 extrémne sucho

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 29.8. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 22.8. do nedele 29.8. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je v okolí Hurbanova na úrovni mierneho sucha. Začínajúce sucho je okrem juhu Podunajskej nížiny, aj lokálne na podhorí Malých Karpát a ojedinele na Dolnom Zemplíne. Podobná situácia je aj v povrchovej a hlbšej vrstve. Bez rizika sucha je viac ako 90 % územia.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality