Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2010


  • bez rizika sucha
  • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
  • S1 začínajúce sucho
  • S2 mierne sucho
  • S3 výrazné sucho
  • S4 výnimočné sucho
  • S5 extrémne sucho

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 5.9. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 29.8. do nedele 5.9. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni mierneho a lokálne až výrazného sucha na juhu Podunajskej nížiny a na Zemplíne. Mierne sucho zasahuje približne 2 % územia. V povrchovej vrstve je situácia podobná ako v celom profile. Lepšie podmienky sú v hlbšej vrstve, kde je len lokálne začínajúce sucho.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality