Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2010


  • bez rizika sucha
  • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
  • S1 začínajúce sucho
  • S2 mierne sucho
  • S3 výrazné sucho
  • S4 výnimočné sucho
  • S5 extrémne sucho

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 26.9. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 19.9. do nedele 26.9. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni mierneho až výrazného sucha ojedinele na juhovýchodnom Slovensku. Začínajúce sucho je lokálne aj na Honte a Podunajskej nížine. Bez rizika sucha je 90 % územia. V povrchovej časti pôdy je situácia podobná ako v celom profile. Mierne až výrazné sucho je len na juhovýchode. V hlbšej vrstve je situácia o čosi lepšia. Mierne a výrazné sucho je len lokálne na juhovýchode Slovenska.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality