Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2015


  • bez rizika sucha
  • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
  • S1 začínajúce sucho
  • S2 mierne sucho
  • S3 výrazné sucho
  • S4 výnimočné sucho
  • S5 extrémne sucho

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 6.2. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 30.1. do nedele 6.2. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného sucha na Podunajskej nížine, Honte, Krupinskej planine a v Žiarskej kotline. Celkovo výrazné sucho zasahuje 3,2 % územia. V povrchovej vrstve pôdy sa začínajúce a lokálne až výrazné sucho nachádza miestami v južnej polovici Slovenska a na krajnom západe. V hlbšej vrstve je výrazné sucho na juhozápade stredného Slovenska a v okolí Komárna.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality