Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2015


  • bez rizika sucha
  • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
  • S1 začínajúce sucho
  • S2 mierne sucho
  • S3 výrazné sucho
  • S4 výnimočné sucho
  • S5 extrémne sucho

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 13.2. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 6.2. do nedele 13.2. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni mierneho až výrazného sucha na juhu stredného a západného Slovenska. Výrazné sucho je hlavne na juhu Podunajskej nížiny, Honte a v oblasti Krupinskej planiny a zasahuje celkovo 5,3 % územia. Výrazné sucho v povrchovej vrstve je ešte aj na Záhorí, Above a Gemeri. V hlbšej vrstve je výrazné sucho len ojedinele v juhozápadnej časti stredného Slovenska a lokálne v okolí Hurbanova.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality