Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2015


  • bez rizika sucha
  • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
  • S1 začínajúce sucho
  • S2 mierne sucho
  • S3 výrazné sucho
  • S4 výnimočné sucho
  • S5 extrémne sucho

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 24.4. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 17.4. do nedele 24.4. ráno)

 

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je ojedinele na Podunajskej nížine a Záhorí na úrovni výnimočného až extrémneho sucha. Extrémne sucho celkovo zasahuje 0,6 % a nachádza sa lokálne v okolí Stupavy, Bratislavy, Pezinka, Galanty a Levíc. Na strednom a východnom Slovensku je to prevažne bez rizika sucha, len lokálne je začínajúce až mierne sucho. V povrchovej vrstve je extrémne sucho na juhu a juhozápade Podunajskej nížiny a celkovo zasahuje 1,4 % územia. V hlbšej vrstve je miestami na Podunajskej nížine a Záhorí výrazné sucho.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality