Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2015


  • bez rizika sucha
  • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
  • S1 začínajúce sucho
  • S2 mierne sucho
  • S3 výrazné sucho
  • S4 výnimočné sucho
  • S5 extrémne sucho

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 1.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 24.4. do nedele 1.5. ráno)

 

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výnimočného až extrémneho sucha v južnej časti Podunajskej nížiny a na Záhorí. Extrémne sucho zasahuje 1,7 % územia a vyskytuje sa v okolí Bratislavy, Senca, Stupavy, Malaciek, Pezinka, a tiež v okolí Levíc. Výnimočné sucho je na 7,2 % územia. V povrchovej vrstve je taktiež výnimočné až extrémne sucho v južnej časti Podunajskej nížiny a na Záhorí. V tejto časti pôdy extrémne sucho zasahuje až 3,3 % územia Slovenska. V hlbšej vrstve je výrazné až výnimočné sucho ojedinele na Podunajskej nížine a Záhorí.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

24. apríl 2022 / 16. týždeň

previous next Stiahnuť close