Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2010


 • bez rizika sucha
 • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
 • S1 začínajúce sucho
 • S2 mierne sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výnimočné sucho
 • S5 extrémne sucho

 Stav pôdnej vlahy a sucha na Slovensku

v nedeľu 15.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 8.5. do nedele 15.5. ráno)

 

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je lokálne na Podunajskej nížine, Záhorí a juhovýchode na úrovni výnimočného až extrémneho sucha. Extrémne sucho je v oblasti Bratislavy, Pezinka a Stupavy a lokálne aj v okolí Vranova n. Topľou. V povrchovej vrstve extrémne sucho zasahuje 1,1 % územia. V hlbšej vrstve zatiaľ registrujeme len výrazné sucho, a to prevažne na Záhorí a Podunajskej nížine.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 20. 1. 2022

  Sucho v roku 2021

  Zhodnotenie sucha na Slovensku v roku 2021 aj dopady sucha na poľnohospodárov, ovocinárov aj lesníkov  nájdete na stránkach SHMU .

 • 20. 10. 2021

  Ocenenie lesníkov 2021

   Ocenili sme reportérov z Národnej monitorovacej siete v oblasti lesníctva.  Viac sa dozviete na stránke SHMÚ.