Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2010


 • bez rizika sucha
 • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
 • S1 začínajúce sucho
 • S2 mierne sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výnimočné sucho
 • S5 extrémne sucho

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 26.6. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 19.6. do nedele 26.6. ráno)

 

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha na 36 % územia. Najhoršia situácia je na veľkej časti východného Slovenska a miestami aj na strednom Slovensku. Extrémne sucho je aj na juhovýchode Podunajskej nížiny. V povrchovej vrstve je extrémne sucho na 39 % územia, a tiež zasahuje väčšinu východného Slovenska a časť stredného Slovenska. Sucho nie je len na krajnom juhozápade. V hlbšej vrstve je extrémne sucho na takmer 10 % územia a nachádza v západnej časti východného Slovenska a v severnej polovici stredného Slovenska.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 27. 7. 2022

  Prejavy sucha na lesných porastoch

  Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ. 

 • 19. 7. 2022

  Nový produkt - percento zasiahnutého územia

   V stránke www.intersucho.sk v časti Intenzita sucha pribudol nový produt - grafické znázornenie percenta zasiahnutého územia vybranými kategóriami sucha.