Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2015


  • bez rizika sucha
  • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
  • S1 začínajúce sucho
  • S2 mierne sucho
  • S3 výrazné sucho
  • S4 výnimočné sucho
  • S5 extrémne sucho

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 3.7. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 26.6. do nedele 3.7. ráno)

 

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha už na 55 % územia. Najviac je extrémne sucho rozšírené na východnom a strednom Slovensku a ojedinele aj na Podunajskej nížine a Záhorí. Bez rizika sucha sú už len najvyššie pohoria a malá oblasť v okolí Popradu. V povrchovej vrstve je extrémne sucho na približne polovici územia, inak je situácia podobná ako v celom pôdnom profile. O niečo lepšie je na tom hlbšia vrstva pôdy, kde je extrémne sucho na 22 % územia, ale aj v tejto vrstve je suchom zasiahnutých až 95 % celkovej plochy.

Viac informácií

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality