Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2010


 • bez rizika sucha
 • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
 • S1 začínajúce sucho
 • S2 mierne sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výnimočné sucho
 • S5 extrémne sucho

 

Graf vývoja intenzity sucha za posledných 12 týždňov v profile 0–100 cm. V grafe sú zobrazené všetky stupne intenzity sucha a ich priestorové pokrytie v % na celom území Slovenska.

PREDPOVEĎ INTENZITY SUCHA NA 10 DNÍ

 

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 17.7. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 10.7. do nedele 17.7. ráno)

 

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha na približne 55 % územia Slovenska. Situácia sa tak v porovnaní s predchádzajúcim týždňom opäť zhoršila. Extrémne sucho zasahuje najmä južnú polovicu územia, ale ojedinele je v severnej časti. V povrchovej vrstve je extrémne sucho najmä na rozhraní západného a stredného Slovenska, a ojedinele aj na juhozápade a juhovýchode. Celkovo je extrémne sucho v tejto časti pôdy na približne 1/5 územia. V hlbšej vrstve je extrémne sucho takmer na polovici územia a rovnomerne zasahuje ako západné Slovensko, tak aj stredné a východné Slovensko.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 4. 10. 2022

  3. ročník - stretnutie reportérov

  3. ročník diskusného odborného stretnutia „ MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV SUCHA NA SLOVENSKU-stretnutie s reportérmi z praxe“.

 • 27. 7. 2022

  Prejavy sucha na lesných porastoch

  Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ.