Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2015


  • bez rizika sucha
  • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
  • S1 začínajúce sucho
  • S2 mierne sucho
  • S3 výrazné sucho
  • S4 výnimočné sucho
  • S5 extrémne sucho

Graf vývoja intenzity sucha za posledných 12 týždňov v profile 0–100 cm. V grafe sú zobrazené všetky stupne intenzity sucha a ich priestorové pokrytie v % na celom území Slovenska.

PREDPOVEĎ INTENZITY SUCHA A RELATÍVNEHO NASÝTENIA NA 10 DNÍ

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 19.3. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 12.3. do nedele 19.3. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) dosahuje najnižšie hodnoty 20-30 % ojedinele na Záhorí. na Podunajskej nížine je najnižšie nasýtenie 40-50 %. V hlbšej vrstve pôdy (40-100 cm ) je nasýtenie najnižšie lokálne v okolí Bratislavy 20-30 %, inde na Podunajskej nížine a Záhorí 40-50 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie 30-40 % v oblasti Bratislavy, na Záhorí a v západnej časti Podunajskej nížiny je najnižšie nasýtenie 40-50 %. Na strednom a východnom Slovensku sú hodnoty prevažne vyššie ako 60 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) mierneho až výrazného sucha na juhozápadnom Slovensku a lokálne na severe stredného Slovenska. Začínajúce sucho zasahuje až 12,5 % územia. V povrchovej vrstve je výnimočné sucho lokálne na Záhorí. Výrazné sucho je okrem Záhoria, aj v oblasti Malých a Bielych Karpát a v Chvojnickej pahorkatine. Výrazné až výnimočné sucho spolu zasahujú približne 4 % územia. V hlbšej vrstve je situácia priaznivejšia. Mierne sucho je len lokálne na strednom a juhozápadnom Slovensku.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -40 až -60 mm na Považí, v Malých Karpatoch a v okolí Bratislavy. Deficit vlahy pozorujeme na približne 40 % územia. Nadbytok vlahy je ešte do +60 mm v okolí Štúrova a Kežmarku.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 13.3. do 19.3.2023 boli týždenné úhrny zrážok zväčša do 10 mm. Zrážky v intervale 10-15 mm sa vyskytli na Dolnom Zemplíne. Na Ponitrí bolo lokálne úplne bez zrážok. Teplota vzduchu bola v utorok na Žitnom ostrove 19 °C. V piatok bola teplota vzduchu najnižšia -11 °C v Slovenskom raji. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Hurbanove 20 mm a Nitre 19 mm. Najnižší výpar bol v Oravskej Lesnej, len necelých 9 mm. V percentách normálu 1981 - 2010 bol výpar od 115 % v Rimavskej Sobote a Banskej Bystrici do 185 % v Senici.
 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality