Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2015


  • bez rizika sucha
  • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
  • S1 začínajúce sucho
  • S2 mierne sucho
  • S3 výrazné sucho
  • S4 výnimočné sucho
  • S5 extrémne sucho

 

Graf vývoja intenzity sucha za posledných 12 týždňov v profile 0–100 cm. V grafe sú zobrazené všetky stupne intenzity sucha a ich priestorové pokrytie v % na celom území Slovenska.

PREDPOVEĎ INTENZITY SUCHA A RELATÍVNEHO NASÝTENIA NA 10 DNÍ

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 17.9. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 10.9. do nedele 17.9. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je v intervale 10-20 % vo východnej časti Podunajskej nížiny, na Pohroní, Honte a v Štiavnických vrchoch. V južnej časti západného a stredného Slovenska je nasýtenie väčšinou od 10 do 40 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie 10-20 % na väčšine Podunajskej nížiny, na Považí, Ponitrí, Honte a Pohroní. Hodnoty relatívneho nasýtenia sú stále v južnej polovici Slovenska len do 40 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie 10-20 % miestami na Podunajskej nížine, Honte, Pohroní a Ponitrí. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne polovici územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho až mierneho sucha na strednom Slovensku a krajnom východe. Najhoršia situácia je v okolí Detvy a Žiaru nad Hronom. Podobná situácia je aj v povrchovej vrstve. Začínajúce až mierne sucho je najmä v centrálnej časti Slovenska a na krajnom východe. V hlbšej vrstve väčšinou sucho nie je. Začínajúce až mierne sucho je len v horských oblastiach na strednom Slovensku.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -40 až -60 mm lokálne na strednom Slovensku a krajnom východe. Deficit do -40 mm je na približne polovici územia. Nedostatok pôdnej vlahy pozorujeme najmä v povrchovej vrstve, v hlbšej vrstve prevažujú normálne podmienky. Nadbytok vlahy je najviac +40 až +60 mm v okolí Popradu a na Šariši.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 11.9. do 17.9.2023 spadlo najviac zrážok 30-50 mm na Horehroní, v Slovenskom raji a na Šariši. Najmenej zrážok spadlo na Pohroní, lokálne do 1 mm. Najvyššia teplota vzduchu bola 33 °C na juhovýchode Podunajskej nížiny. Najnižšie klesla teplota vzduchu na 3 °C na Orave. Počas týždňa prevažovalo relatívne teplé počasie s miernym ochladením vo štvrtok. V závere týždňa však bolo na juhu opäť 28-29 °C. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Mochovciach 27 mm a Nitre 26 mm. Najnižší výpar bol v Medzilaborciach 13 mm a Bardejove 14 mm. V percentách normálu bol výpar od 103 % v Somotore do 151 % v Mochovciach.

 

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality