Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2010


  • bez rizika sucha
  • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
  • S1 začínajúce sucho
  • S2 mierne sucho
  • S3 výrazné sucho
  • S4 výnimočné sucho
  • S5 extrémne sucho

 Graf vývoja intenzity sucha za posledných 12 týždňov v profile 0–100 cm. V grafe sú zobrazené všetky stupne intenzity sucha a ich priestorové pokrytie v % na celom území Slovenska.

PREDPOVEĎ INTENZITY SUCHA A RELATÍVNEHO NASÝTENIA NA 10 DNÍ

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 3.12. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 26.11. do nedele 3.12. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na celom území vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je lokálne nasýtenie 40-50 % v západnej časti Podunajskej nížiny a lokálne aj na Záhorí. Na strednom a východnom Slovensku je nasýtenie vyššie ako 90 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie 60-70 % lokálne na Podunajskej nížine a Záhorí. Na východnom a strednom Slovensku je nasýtenie vyššie ako 90 %.

Sucho sa v celom profile a v obidvoch profiloch 40-100 cm a 0-40 cm už nenachádza. Situácia je priaznivá na celom území Slovenska.

Deficit pôdnej vlahy sa nikde nevyskytuje. Na väčšine územia prevažuje nadbytok vlahy. Najvyšší nadbytok vlahy je +60 až +100 mm na Zemplíne, Gemeri, Novohrade, Honte a vo východnej časti Podunajskej nížiny. Normálne podmienky sú na približne 27 % územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 27.11. do 3.12.2023 spadlo najviac zrážok na Hornom a Dolnom Zemplíne, a to v intervale od 50 do 70 mm. Najmenej zrážok bolo 15-20 mm v okolí Bratislavy a na Považí. Naďalej ostáva veľmi vlhko na väčšine územia. Mimoriadne vlhké podmienky sú v okolí Levíc, Nitry a na východnom Slovensku, na Dolnom Zemplíne. Uplynulý týždeň bola najvyššia teplota takmer 7 °C na Žitnom ostrove. Najnižšie klesla teplota na -15 °C na severovýchode Slovenska. Týždenná suma výparu bola v intervale od 1 mm v Somotore do 2,8 mm v Žihárci.

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality