Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2015


  • bez rizika sucha
  • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
  • S1 začínajúce sucho
  • S2 mierne sucho
  • S3 výrazné sucho
  • S4 výnimočné sucho
  • S5 extrémne sucho

 

Graf vývoja intenzity sucha za posledných 12 týždňov v profile 0–100 cm. V grafe sú zobrazené všetky stupne intenzity sucha a ich priestorové pokrytie v % na celom území Slovenska.

PREDPOVEĎ INTENZITY SUCHA A RELATÍVNEHO NASÝTENIA NA 10 DNÍ

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 31.3. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 24.3. do nedele 31.3. ráno)

 

Zásoba vody v pôde a relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve (0-40 cm) v intervale 20-30 % lokálne na Záhorí. Na Podunajskej nížine sú najnižšie hodnoty 30-50 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je ešte nasýtenie na celom území vyššie ako 60 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 40-50 % na Záhorí. Hodnoty 50-60 % sú aj miestami na Podunajskej nížine. Na ostatnom území Slovenska je nasýtenie vyššie ako 70 %.

Miera intenzity pôdneho sucha v celom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho až výrazného sucha ojedinele na západnom a strednom Slovensku. Výnimočné sucho a lokálne až extrémne sucho je len na Kysuciach. V povrchovej vrstve je výrazné až výnimočné sucho na Kysuciach, Považí a v Bielych Karpatoch. Zhoršenie situácie nastalo hlavne kvôli relatívne vysokým teplotám vzduchu a vysokou priemernou rýchlosťou vetra v daných oblastiach. Na 80 % územia sa sucho nevyskytuje.

Deficit pôdnej vlahy je miestami na západnom a severozápadnom Slovensku v intervale -20 až -40 mm. Deficitom je zasiahnutá takmer polovica územia. Deficit vlahy do -20 mm je už aj na východnom a strednom Slovensku. Nadbytok vlahy do +60 mm je lokálne na Spiši, Šariši a v Košickej kotline.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 25.3. do 31.3.2024 spadlo najviac zrážok 20-30 mm na Horehroní, v Štiavnických a Kremnických vrchoch a v okolí Banskej Bystrice. Najnižšie úhrny zrážok boli do 2 mm v okolí Trnavy a na Záhorí. Počas týždňa prevažovalo veľmi teplé počasie so silným južným prúdením. Vlahové podmienky sa zhoršili najmä v oblastiach, ktoré sú náchylné na silný južný vietor. Najvyššia teplota vzduchu bola 25,5 °C na Zemplíne. Najnižšie klesla teplota na -6 °C na Spiši a v Hnileckej doline. Týždenná suma výparu bola najvyššia 25,5 mm v Kuchyni a Žihárci. Najnižší výpar bol 13,5 mm v Banskej Bystrici. V percentách normálu bol výpar od 106 % v Telgárte do 197 % v Podolínci.

 

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

11. marec 2024 / 11. týždeň

previous next close